Zrenjanin- Ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin koje su od sinoć neprekidno na terenu uklonile su atmosferske vode sa svih saobraćajnica i omogućili nesmetano funkcionisanje gotovo kompletne atmosferske i kanalizacione mreže. Ekipe sada deluju na osnovu poziva korisnika i otklanjaju manja zagušenja.

Uklanjanje atmosferskih voda u ulici kod Šećerane

Specijalizova vozila za odgušenje kanalizacije (VOMA) su neprekidno angažovane na terenu
Nevreme koje je juče u popodnevnim časovima pogodilo naš grad, kada je za sat vremena palo 85 litara kiše po kvadratnom metru, prouzrokovalo je brojne probleme u funkcionisanju atmosferske i fekalne kanalizacione mreže, a ogromne količine vode zadržale su se na putnim površinama.

Od momenta prestanka padavina svi raspoloživi kapaciteti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin su bili angažovani na sanaciji posledica nevremena. Specijalizovana vozila za odgušenje kanalizacione mreže (VOME), mobilne pumpe, potrebna vozila i mehanizacija, kao i više od 50 radnika juče, noćas i danas tokom celog dana nalaze se neprekidno na terenu i rade na otklanjanju problema u funkcionisanju atmosferske i fekalne kanalizacione mreže i uklanjanju atmosferskih voda sa putnih površina.

 

Ekipe su intervenisale po planu prioriteta definisanom za vanredne situacije poput ovog nevremena. Prvo se intervenisalo u bolnici i njenoj neposrednoj okolini, zatim na svim ključnim crpnim stanicama za prikupljanje otpadnih voda, potom na ključnim saobraćajnicama (nadvožnjak, magistrala, putevi prioritetnog značaja…), a potom u ulicama i na mestima gde je došlo do najvećeg zadržavanja atmosferskih voda i gde su problemi u funkcionisanju kanalizacione mreže bili najveći.

Danas su tri ekipe uklanjale vodu sa putnih površina (Prvomajska, Konstantina Danila, Uroša Predića, kod Nove pijace, Šećerane, kod Medicinske škole…) i u popodnevnim časovima uklonjena je sva nagomilana atmosferska voda sa svih saobraćajnica u gradu.

Takođe, u potpunosti su osposobljene sve crpne stanice preduzeća za prikupljanje otpadnih voda (Marka Oreškovića, Radeti Mikloša, Mali Most…) pa je gotovo u potpunosti očišćena i prohodna kompletna atmosferska i otpadna kanalizaciona mreža.

Nakon završetka pomenutih radova ekipe JKP „Vodovod i kanalizacija“ nastavili su sa radovima na odgušenju kanalizacione mreže i uklanjanju atmosferskih voda na osnovu prijava korisnika i nastaviće sa navedenim aktivnostima do potpunog rešavanja prijavnjenih problema.

Svi korisnici koji uoče probleme u funkcionisanju kanalizacione mreže prouzrokovane jučerašnjim nevremenom o tome mogu obavestiti JKP „Vodovod i kanalizacija“ na telefon dispečerske službe 023/534-097.

Molimo građane da budu strpljivi, sve prijave će se evidentirati i u najkraćem roku, u skladu sa raspoloživim resursima, ekipe će intervenisati.