Zrenjanin- Na Tehničkom fakultetu „Mihajlo Pupin“  i Visokoj tehničkoj školi strukovnih studija u Zrenjaninu, posle prvog roka za upis u prvu godinu, raspisani su konkursi za prijem studenata na slobodna mesta.

Na Visokoj tehničkoj školi prijavljivanje kandidata je 3. 4. i 6. septembra, dok je na Tehničkom 3. i 4. septembra.  Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ na osnovnim studijama, ima mesta za još 198 budućih studenata, od toga, 77 za budžetske i 121 za samofinansirajuće.

Visoka tehnička škola upisuje kandidate za osnovne i specijalističke studije, na budžetu je ostalo 76 slobodnih mesta, dok je za samofinansiranje ostalo 139 slobodnih mesta, a na specijalističkim studijama za samofinansiranje ostalo je još 62 slobodna mesta.