Zrenjanin- Izložba akavrela Zdravka Mirčete „Hodočašća do svet(l)osti“ biće otvorena u petak, 7. septembra u 19 časova u izložbenom salonu Kulturnog centra Zrenjanina.

Zdravko Zdrave Mirčeta rođen je 1951. godine u Miočiću kod Drniša u Hrvatskoj u tadašnjoj NR Jugoslaviji. Završio je školu za umetnost i umetnički obrt, a potom i Akademiju likovnih umjetnosti  grafičko oblikovanje u Zagrebu. Imao je više samostalnih i kolektivnih izložbi. Član je Udruženja likovnih umetnika Srbije i Umetničkog bratstva manastira Krke, Rmanj, Tavna i Dobrun. Živi i radi u Beogradu i Stokholmu.

Na njegovim akvarelima predstavljeni su srpski manastiri u kojima je boravio u poslednjih 20-tak godina. Zdravko Krstanović za njegove radove i o ovoj akvarelističkoj celini navodi da je reč o svojevrsnom hodočašću od Krke do Gračanice. Oni su belezi, svetlosne tačke na kojima je slikar koračao otkrivajući svet i sebe, od mesta njegovog rođenja, fizičkog zavičaja  Dalmacije, do izvorišta duhovnog i svetog  Kosova i Metohije. Akvarele Zdravka Mirčete odlikuju siguran crtež, bogati kolorit, čistota nekog poteza a iznad svega toplina. Svaki od njih je živa priča ispričina slikarskim jezikom u koju smo uvučeni čarolijom, igrom senki i svetlosti koja sve kupa i prožima. Ali to nije samo priča o slikaru hodočasniku već i o nama, priča  o duši. Svaki od tih akvarela je ogledalo kroz koje se može putovati.

Suorganizatori su Kulturni centar Zrenjanina, Muzej žrtava genocida, Umetničko bratstvo manastira Krka.