Zrenjanin- Kulturni centar Zrenjanina raspisao je dva likovna konkursa. Prvi je Likovni konkurs 30X30 i međunarodnog je karaktera a drugi konkurs, za izlaganje u izložbenom salonu Kulturnog centra Zrenjanina za izlagačku 2019. godinu.

LIKOVNI KONKURS 30X30

Kulturni Centar Zrenjanina i autor projekta mr Milutin Mićić raspisali su likovni konkurs 30X30. Autori mogu da konkurišu sa jednim radom. Radovi mogu da budu dvodimenzionalni i trodimenzionalni u svim tehnikama i disciplinama. Jedino ograničenje je da dvodimenzionalni radovi moraju biti formata 30 sa 30 santimetara. Pored slobodnih rešenja, ove godine nudimo autorima i mogućnost da promišljaju na zadatu temu-zadatak: „Evolucija dobra –Evolucija zla“. Radovi se šalju na adresu Kulturnog centra Zrenjanina, Narodne omladine 1. Konkurs je otvoren do 20. novembra 2018. god.

KONKURS ZA IZLAGANjE U IZLOŽBENOM SALONU KULTURNOG CENTRA ZRENjANINA ZA 2019. GODINU

Kulturni centar Zrenjanina raspisao je konkurs za samostalne i grupne izložbe za izlagačku 2019. godinu. Pravo učešća na konkursu imaju svi likovni, primenjeni i multimedijalni akademski umetnici, grupe i udruženja likovnih umetnika. Konkurs je otvoren do 1. novembra 2018. godine.

 

Više o konkursima, propozicijama, kao i formularima/prijavama pogledajte i preuzmite sa sajta www.kczr.org