Vesti- Na osnovu optužnice Višeg javnog tužilaštva u Zrenjaninu, Viši sud u Zrenjaninu je dana 06.09.2018. godine doneo prvostepenu presudu, kojom je oglasio krivom okrivljenu M.Ž. iz naseljenog mesta u okolini Zrenjanina na kaznu zatvora u trajanju od 8 godina, te joj izrekao meru bezbednosti zabrana približavanja i komunikacije sa oštećenim mldb. detetom na udaljenosti od 500 metara trajanju od 3 godine, zbog krivičnog dela Teško ubistvo u pokušaju izvršeno dana 04.01.2018. godine.

Nezadovoljan visinom izrečene krivične sankcije i mere bezbednosti, Viši javni tužilac u Zrenjaninu će u zakonskom roku protiv navedene presude izjaviti žalbu, predlažući da se okrivljena strože kazni i da se prema istoj odredi mera bezbednosti u dužem vremenskom trajanju.