Zrenjaninski socijalni forum organizovao je  7. septembra sastanak građana Zrenjanina u MZ „Dositej Obradović“o ekološkim i zdravstvenim posledicma koje nastaju zbog smrada iz kafilerije.

Kafilerija u Zrenjaninu  postoji od 1984. godine kada je počela sa radom u okviru RO Fabrika stočne hrane „Begej“, a u sastavu IPK „Servo Mihalj“. Fabrika se bavi preradom nemetalnih otpadaka i ostataka i proizvodnjom mesno-koštanog brašna i tehničke masti. Osnovna sirovina su leševi uginulih životinja i drugi životinjski otpad.

Od 2006. godine zvanično ime fabrike glasi „PREKON“ što je skraćenica od prerada konfiskata. U 2010. godini fabrika prelazi u vlasništvo kompanije „Matijević“.

Na zvaničnom sajtu “Prekona” piše da  je ova fabrika  od “velikog društvenog i ekološkog značaja za ceo region Vojvodine i Srbije.”

Nasuprot tome, građni koji žive u delu grada u kome se kafilerija nalazi tvrde da se iz nje prostire nesnosan smrad, koji ne samo da zagorčava život građanima već može i da ugrozi njihovo zdravlje.

Iako stanovnici južnih delova grada  godinama negoduju nadležni dražvni i organi gradskih vlasti do sada nisu ništa uradili da se ovaj problem reši.

ZSF je sazivao sastanak građana kao bi se oni neposredno uključili u rešavanje ovog ozbiljnog ekološkog problema.

Bivši gradski inspektor za ekologiju Petar Ilić bezuspešno je pokušavao da natera vlasnika fabrike da ukloni smrad. Merenja koja su vršena nisu pokazivali da emisija štetnih materija prelazi dozvoljene granice. Po Iliću, najozbiljniji je problem sa emsijom akroleina koji je kancerogen. U Srbiji ne postoji ni jedna laboratorija koja ima licencu za merenje prisutnosti ove supstance u životnoj sredini. Zbog propusta “Prekona” da izvrši merenja štetnih materija na šta je po zakonu obavezan, Ilić je podneo zahtev nadležnom sudu da se ovoj fabrici zabrani rad zbog privrednog prestupa. Postupak pred sudom je u toku.

U radu sastanka učestvovao je i pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina i predsednik Saveta MZ “Dositej Obradović” Duško Radišić. On je rekao da će sledeće nedelje “Prekon” dobiti upotrebnu dozvolu za prečistač vode koja se izliva u Begej, a da će filter za vazduh biti postavljen u roku od dva meseca.

Inženjer Sergije Stevanov, penzioner, koji je jedan od projektanata kafilerije, objasnio je da smrad nastaje prilikom istovara životinjskih leševa koji se raspadaju, a ne od procesa njihove prerade. Problem je u tome što se konfiskat nepropisno prikuplja i transportuje, zbog čega bi morale da reaguju veterinarska i sanitarna inspekcija. Naime, ukoliko životinjski otpad stoji duže od 24 sata, on mora da se hladi i tako da se transportuje, što se kod nas danas ne čini. Stevanov je istako da je fabrika veoma profitabilna i da trošak od oko tri miliona evra za postavljanje filtera za vlasnika ne predstavlja veliki finansijski izdatak. Ipak, on smatra da je najbolje rešenje da se fabrika zatvori.

Građani koji su učestvovali u radu sastanka ističu da ovakva postrojenja moraju da postoje, kako se životinjski otpad ne bi raspadao na otovrenom prostoru.

Građanin Danilo Vučurević tvrdi da je u Inđiji  izgrađena jedna kafilerija koja odgovara svim ekološkim standardima, ali zbog opstrukcije ne može da počne sa radom.

Okupljeni građani isticali da problem do sada nije rešen zbog toga što je vlasnik “Prekoma” jedan od najmoćnijih srpskih tajkuna, Petar Matijević, i da se zbog toga nadležni organi ne reaguju na odgovarajući način.

Ukoliko neki privredni  akter svojim poslovanjem nanosi štetu zajednici država je dužna da ga u tome onemogući. Učesnici na sastanku su iskazali skepsu da će smrad biti eliminisan, pa su najavili i dalje protestne akcije. Pomoćnik gradonačelnika g. Radišić obećao je da će se pred građanima pojaviti za dva meseca, u kom periodu bi, prema njegovim tvrdnjama,  problem trebalo da bude rešen.