JP „Srbijagas“, Novi Sad obaveštava kupce prirodnog gasa u naseljenom mestu Jarkovac, opština Sečanj, da će zbog neophodnih radova, doći do kratkotrajnog poremećaja u isporuci prirodnog gasa u ponedeljak, 15. oktobra 2018. godine u periodu od 09:00 do 19:00 časova za sve korisnike koji se snabdevaju sa Glavne merno regulacione stanice (GMRS) Jarkovac.

JP „Srbijagas“ – Operator transportnog sistema (OTS) je o novonastaloj situaciji u vezi sa prekidom isporuke prirodnog gasa obavestio distributera, koji će usled poremećaja ostati bez isporuke prirodnog gasa – JP „Srbijagas“ – ODS (Operator distributivnog sistema).
Po završetku radova JP „Srbijagas“ će otpočeti sa redovnom isporukom gasa.
JP „Srbijagas“, Novi Sad  moli potrošače u Jarkovcu da imaju razumevanja za navedene radove.