Zrenjanin- U zimskom periodu adekvatna toplotna zaštita vodomera i unutrašnjih instalacija je jedini siguran način da se izgbegnu havarije  u objektima, troškovi za njihovu sanaciju i prekid vodosnabdevanja.

Niske temperature mogu prouzrokovati smrzavanja  i ozbiljna oštećenja mernog uređaja (vodomera) i unutrašnjih vodovodnih instalacija u objektima, i iz tog razloga podsećamo korisnike da ih, zbog zime koja je pred nama, blagovremeno i na odgovarajući način zaštite.
Na taj način mogu da izbegnu prekide vodosnabdevanja u objektima, koje su posledica havarija usled smrzavanja cevi i vodomera, kao i troškove njihovih sanacija.

Potrebno je pre svega toplotno izolovati merne uređaje odnosno vodomere, a bitno je napomenuti da samo zavijanje vodomera u krpe ne predstavlja dovoljnu i sigurnu zaštitu,  već je potrebno postaviti preko vodomera neki termoizolacioni materijal kao što su stiropor, daske, staklena vuna ili slama.

-Preporučujemo korisnicima da provere da li su poklopci na vodovodnim šahtovima dobro zatvoreni  i da ih ne otvaraju na niskim temperaturama kako ne bi došlo do smrzavanja vodomera i vode u cevima. Potrebno je preventivno izvršiti toplotnu izolaciju cevi u prostorijama koje se slabije ili uopšte ne greju.
Dvorišne česme je preporučljivo isključiti u zimskom periodu, a dvorišne vodovodne instalacije koje vode do česama garaža i nusprostorija koje se ne greju trebalo bi isprazniti ili zaštititi. Posebnu pažnju treba obratiti na objekte u kojima se periodično boravi (vikendice, prazne kuće..) i u kojima u zimskom periodu nema potrošnje vode. Preporučljivo je zatvoriti vodu, prekontrolisati instalacije i vodomere i ispustiti vodu iz instalacija kako ne bi došlo do smrzavanja i pucanja vodomera i cevi- rekao je Siniša Gajin, dipl.inž. rukovodilac Službe informisanja i poslovnih komunikacija  JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin i podsetio da je, prema „Odluci o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda“ koju je donela Skupština grada Zrenjanina, obaveza korisnika da se staraju o unutrašnjim vodovodnim instalacijama (od vodomera ka objektu) i da spreče svako oštećenje vodomera. Iz tog razloga korisnici i snose troškove sanacije havarija na unutrašnjim instalacijama ali i baždarenje, odnosno zamenu puknutog vodomera.

Ukoliko ipak dođe do pucanja vodomera korisnici treba da se obrate Službi naplate (kancelarija1)  JKP „Vodovod i kanalizacija“ u prostorijama Korisničkog centra u Petefijevoj 3 u Zrenjaninu, gde će im prema  važećem cenovniku  biti izdat predračun za baždarenje smrznutog vodomera, a nakon uplate tog iznosa biće izvršena i zamenavodomera.

Sve dodatne informacije korisnici mogu dobiti na jedan od brojeva telefona Službe naplate 023/593-014 ili 023/593-015.