AKTUELNI OGLASI ZA POSAO U ZRENJANINU I SEČNJU

Zrenjanin- Pogledajte veliki broj aktuelnih oglasa za posao u Zrenjaninu i Sečnju:

Pomoćni građevinski radnik

SZ „MONTA MTB“ Elemir, Zrenjanin, ELEMIR , TOZE MARKOVIĆA 59

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : 063/11 09 680

Lice za kontakt: Božidar Milošević
Rok važenja 15.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Frizer za žene

‘Studio Aleksandra’ frizersko modni studio Zrenjanin, 4.JULI 21

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : 064/0366-500

Lice za kontakt: Aleksandra Manojlović
Rok važenja 06.03.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 meseca
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Neodređeno Dodatne informacije, rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin

Broj: 01- 610/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu («Službeni glasnik RS» br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave («Službeniglasnik RS» br. 106/2018), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin broj 01- 610 od 05.02.2019.godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – do povratka privremeno odsutnog zaposlenogu Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mest

1. Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima ……………. 1 izvršilac

– Za rad na Internom odeljenju

Kandidati za radno mesto Medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu – opšti smer i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

– molbu

– CV

– overenu fotokopiju diplome

– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

– overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

– lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

– dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5sa naznakom «OGLAS».

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 06.02.2019. godine do 13.02.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 13.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Generalni direktor

„IZOLIR“ A.D. Zrenjanin

POTREBNI USLOVI KOJE KANDIDAT MORA DA ISPUNJAVA:

Pored opštih uslova utvrđenih Zakonom o radu kandidati moraju ispunjavati sledeće posebne uslove:

POZNAVANJE DELATNOSTI I proizvodnog PROGRAMA DRUŠTVA

najmanje visoka stručna sprema, VII stepen, završen fakultet mašinskog, ekonomskog, građevinskog smera ili posedovanje zvanja menadžera

NAPREDNO aktivno znanje jednog svetskog jezika;

najmanje pet godina radnog iskustva u proizvodnom sektoru na rukovodećim funkcijama

iskazane organizacijske i rukovodeće sposobnosti potvrđene u prethodnom radu;

državljanstvo republike Srbije

Vozačka dozvola ,,B“ kategorije

napredno poznavanje rada na računaru

ZADACI I ODGOVORNOSTI

sposobnost organizacije i realizacije posla u uslovima zadatih rokova

organizacija, koordiniranje i rukovođenje procesom rada i poslovanja u svim aspektima poslovanja

odgovornost za zakonitost rada i poslovanja svih organizacionih jedinica u okviru firme u skladu sa važećim zakonima, standardima, propisima i internim aktima firme

redovno praćenje i izveštavanje

dnevna operativnost

izražena komunikativnost sa ljudima i spremnost na timski rad

analitičnost, sistematičnost, samostalnost i preciznost

visoko razvijena sposobnost planiranja i organizacije

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Uz biografiju (CV), kandidati trebaju priložiti sedeću dokumentaciju:

– Plan i program poslovanja

– dokaz o stručnoj spremi, fakultetska diploma;

– dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim funkcijama najmanje 5 godina;

– uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci;

– uverenje da nije osuđivan i da se protiv kandidata ne void krivični postupak

– ličnu kartu na kojoj se vidi mesto prebivališta

IZABRANOM KANDIDATU BIĆE OBEZBEĐENO

– Privremeni smeštaj u Zrenjaninu

– Auto za korišćenje službene svrhe

– Uslovi nagrađivanja biće prema rezultatima

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava je 5.2.2019-28.2.2019 godine. Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon isteka roka, neće se uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti:

1. poštom ili lično na adresu: AD IZOLIR ZRENJANIN, Novosadski put bb, 23000 Zrenjanin

2. e-mail: [email protected]

Rok važenja 28.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine) Obrazovanje kandidata Arhitektura, građevina i geodezija , Mašinstvo , Organizacione nauke , Ekonomija, finansije i osiguranje
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 godina
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Rad u smenama, obezbeđen smeštaj

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Konverzacijski Konverzacijski Konverzacijski Obavezno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Internet Viši Obavezno
Obrada teksta – Word Viši Obavezno
Obrada tabela – Excel Viši Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Bravar za remont delova EPO

 

„BORETS SERVISE SERBIA“ DOO, Zrenjanin, BEOGRADSKA 26

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : [email protected] ili kontakt telefon : 023/315-50-00
Rok važenja 14.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Poljoprivredni tehničar

“AGROUNIJA” doo, Zrenjanin, BARTOK BELE 18

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na E-mail : [email protected] ili javljanjem na kontakt telefon broj : 069/3549-851
Rok važenja 28.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Srednji Srednji Srednji Poželjno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Komercijalista

Građevinska firma Eko Gradnja

Zrenjanin

Zadaci radnog mesta:

 • Održavanje i proširenje saradnje sa postojećim klijentima
 • Uspostavljanje saradnje sa potencijalnim klijentima
 • Analiza tržišnih trendova i praćenje aktivnosti konkurencije Naplata potraživanja i praćenje realizacije posla
 • Izrada i analiza godišnjih, mesečnih i nedeljnih prodajnih planova i strategija

Tražimo:

 • Upornost i posvećenost radu
 • Odlične komunikacione veštine
 • Spremnost na timski rad
 • Minimum (SSS)
 • Znanje rada na računaru (MS Office)
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Poželjno poznavanje engleskog jezika

Nudimo Vam:

 • Mogućnost ličnog i profesionalnog usavršavanja
 • Uvažavanje Vaših predloga i ideja za uspešniju realizaciju posla
 • Redovnu zaradu sa adekvatnim vrednovanjem rezultata rada

Svoj CV možete poslati na mail [email protected]

Mašinski inženjer

“AGROUNIJA” doo, Zrenjanin, BARTOK BELE

Zainteresovani kandidati mogu slati prijavu za zaposlenje na E-mail : [email protected] ili se javiti putem telefona na broj : 069/3549-851
Rok važenja 28.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Poželjno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno
Internet Srednji Obavezno
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Bravar / Limar

DOO “TOČAK AUTO” za trgovinu i usluge, Zrenjanin, MANASTIRSKA 9

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail: [email protected]
Rok važenja 28.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Knjigovođa

DOO “TOČAK AUTO” za trgovinu i usluge, Zrenjanin, MANASTIRSKA 9

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na E-mail: [email protected]
Rok važenja 28.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Ekonomija, finansije i osiguranje
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja

Određeno Vozačka dozvola B – Obavezno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Internet Srednji Obavezno
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Automehaničar

DOO “TOČAK AUTO” za trgovinu i usluge, Zrenjanin, MANASTIRSKA 9

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave na zaposlenje na E-mail : [email protected]
Rok važenja 28.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Knjigovođa

SZ “MONTA MTB” Zrenjanin,ELEMIR, TOZE MARKOVIĆA 59

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail: [email protected] ili kontakt telefon 063/110-9680

Opis posla : Knjigovođa / prikupljanje dokumentacije,kontiranje, knjiženje poslovnih promene u IS , obračun zarade, obračun Pdv-a , podnošenje poreskih prijava , plaćanje računa, izrada finasiskih izveštaja.
Rok važenja 28.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Ekonomija, finansije i osiguranje
Radno iskustvo u zanimanju Više od 3 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Obrada teksta – Word Srednji Obavezno
Obrada tabela – Excel Srednji Obavezno
Internet Srednji Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Predavač nemačkog jezika

,,INSTITUT ZNANJA” doo, Zrenjanin, Kralja Petra I br.3

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail : [email protected]
Rok važenja 24.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Vaspitanje i obrazovanje
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Jezik:
Veština Čitanje Pisanje Govor
Nemački Konverzacijski Konverzacijski Konverzacijski Obavezno
Nemački Napredni Napredni Napredni Obavezno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Obrada tabela – Excel Niži Obavezno
Obrada teksta – Word Niži Obavezno
Internet Niži Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Čistač prostorija / spremačica

“BORETS SERVISE SERBIA” DOO, Zrenjanin, BEOGRADSKA 26

Zainteresovani kandidati mogu proslediti prijavu za zaposlenje na e-mail : [email protected] ili dostavljanje radnih biografija na uvid na adresu poslodavca : Zrenjanin, Beogradska 26 – lično.

Napomena : Zapošljavanje invalida / OSI.
Rok važenja 15.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Vozač teretnog motornog vozila

‘MARŠAL GSM’ doo, Zrenjanin, DR. KORNELA RADULOVIĆA 38

Zainteresovani kandidati mogu se javljati na kontakt telefon broj : 063/538-494

Lice za kontakt: Juanin Miodrag

E-mail adresa: [email protected]

Rok važenja 16.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola C – Obavezno, E – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad, rad van prostorija poslodavca

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Frizer

SFKS “LOKNA”, Zrenjanin, Kajmakčalanska 35

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon: 064/1235-934, lice za kontakt: Raić Ljiljana.
Rok važenja 15.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Strukovni vaspitač

Predškolska ustanova “PINOKIO”, Zrenjanin, Sinđelićeva 29a

Zainteresovani kandidati mogu poslati prijave za zaposlenje na e-mail adresu: [email protected] ili se javiti poslodavcu na kontakt telefon: 063/533-406.
Rok važenja 09.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Obrazovanje kandidata Vaspitanje i obrazovanje
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

Računarske veštine:
Veština Nivo znanja
Obrada teksta – Word Niži Obavezno
Internet Niži Obavezno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

PRODAVAC-KASIR U MALOPRODAJNOM OBJEKTU

Kompanija GOMEX

Broj izvršilaca: više izvršilaca
Rok važenja oglasa: do popune
Potrebni uslovi za radno mesto: SSS

Poželjne osobine kandidata:

 • Odlične komunikacione veštine
 • Odlične organizacione sposobnosti i detaljan pristup radu
 • Orijentisanost ka ostvarivanju rezulta
 • Odgovornost i kooperativnost
 • Spremnost za rad u timu
 • Želja za profesionalnim usavršavanjem, napredovanjem i uspehom

Kompanija GOMEX nudi:

 • Posao u dinamičnom okruženju i timu mladih i ambicioznih ljudi
 • Mogućnost profesionalnog napredovanja i usavršavanja

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.Više detalja možete pogledati:https://www.gomex.rs/posao

Vozač u taksiju

PLATA 40.000 FIKSNO ILI RAD NA PROCENAT (po dogovoru) + bonus

Ukoliko želite da pronađete posao u prijatnim okruženju uz redovna primanja, Eko Taxi je pravo mesto za Vas.

Uslov: 

 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije minimum 5 godina
 •  Da ste zdravstveno sposobni
 • Da niste osuđivani
 • Da nemate zabranu upravljanja motornim vozilom B kategorije

Šinvoz DOO, jedna od najstarjih fabrika u zrenjaninskom regionu, koja je, proširenjem kapaciteta i modernizacijom, postala okosnica razvoja zrenjaninske metalne industrije, raspisuje konkurs za poziciju:

 

ZAVARIVAČ (više izvršilaca)

Mesto rada: Zrenjanin

 

Opis posla:

 • Zavarivanje (CO2/ MIG MAG)
 • Rad sa brusilicama, bušilicama i ostalim elektro aparatima

Profil kandidata:

 

 • Obrazovanje: KV zavarivač ili drugo
 • Minimun 1 godine rada na zavarivanju MIG/MAG  postupkom
 • Sposobnost čitanja tehničkog crteža
 • Sposobnost za samostalni rad
 • Ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba

Nudimo:

 • Obuku i doobuku
 • Puno radno vreme, 8h dnevno, 40 sati nedeljno, dugoročni radni angažman
 • Radno vreme u 2 smene: I smena od 06:00 h-14:00 h, II smena od 14:00 h-22:00h
 • Rad u zatvorenoj hali

 

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu: [email protected]

Ili se prijaviti putem web sajta:  http://sinvoz.rs/contact  ili putem linka: https://goo.gl/forms/T6Unj3amMGWmzvYq2

 

OPERATER NA CNC GLODALICI

(1 izvršilac)

Mesto rada: Zrenjanin

 

 • Najmanje III stepen stručne spreme mašinske struke
 • Radno iskustvo od najmanje godinu dana kao operater na CNC glodalici
 • Poznavanje rada na računaru
 • Ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba
 • Radno vreme u 3 smene: I smena od 06:00 h-14:00 h, II smena od 14:00 h-22:00h, III smena od 22:00h do 06:00h
 • Rad u zatvorenoj hali

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu: [email protected]

Ili se prijaviti putem web sajta:  http://sinvoz.rs/contact  ili putem linka: https://goo.gl/forms/T6Unj3amMGWmzvYq2

VOZAČ VILJUŠKARA

(1 izvršilac)

Mesto rada: Zrenjanin

 

 • Upravlja viljuškarom (paletni ili stezač), upravlja traktorom sa prikolicom i odgovoran je za sprovođenje  procedure i internih propisa rukovanja i korišćenja ovih vozila;
 • Položen ispit za upravljanje viljuškarom
 • Vozačka dozvola B kategorije
 • Ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba
 • Radno vreme u 2 smene: I smena od 06:00 h-14:00 h, II smena od 14:00 h-22:00h
 • Rad u zatvorenoj hali

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu: [email protected]  ili se prijaviti putem web sajta:  http://sinvoz.rs/contact  ili putem linka: https://goo.gl/forms/T6Unj3amMGWmzvYq2

Tehnolog u oblasti mašinstva (1 izvršilac)

Mesto rada: Zrenjanin

Opis posla:

 • Čitanje tehničke dokumentacije u elektronskom i štampanom obliku
 • Prećenje tehničkih standarda i propisa
 • Razrada tehnološke dokumentacije i definisanje normativa, nadzor montaže, nadzor finalnog ispitivanja proizvoda
 • Izrada tehnologija izrade delova po tehničkim crtežima (sečenje, savijanje, probijanje, mašinska obrada…)
 • Izrada tehničke dokumentacije – tehničko-tehnoloških karakteristika i uputstava
 • Unapređenje i optimizacija proizvodnih ciklusa
 • Rešavanje tehnoloških zastoja u procesu proizvodnje
 • Izrad kalkulacija na osnovu tehničke dokumentacije
 • Praćenje i kontrola ispravnosti rada u skladu sa tehnološkim propisima
 • Koordinacija rada sa ostalim službama u cilju obezbeđenja inputa za nesmetanu realizaciju tehnoloških procesa

Profil kandidata:

 • VSS ili master iz oblasti mašinstva
 • Aktivno znanje engleskog jezika, poželjno znanje još jednog svetskog jezika
 • Obavezno napredno poznavanje AutoCAD, SolidWorks i MS Office programskog paketa.
 • Posedovanje vozačke dozvole B kategorije
 • Sposobnost za samostalni rad
 • Ozbiljna, vredna, savesna i odgovorna osoba
 • Spremnost kako za timski, tako i za individualni rad
 • Spremnost za rad u dinamičnom okruženju
 • Spremnost za stalno učenje i usavršavanje

Nudimo:

 • Mogućnost napredovanja i zaposlenja na neodređeno vreme.
 • Dinamičnu radnu atmosferu zasnovanu na timskom radu
 • Rad u stabilnoj kompaniji koja se konstantno razvija
 • Stimulativnu zaradu

Kandidati koji su zainteresovani za ovu vrstu radnog angažovanja i ispunjavaju uslove konkursa svoje radne biografije mogu proslediti na e-mail adresu: [email protected] ili se prijaviti putem web sajta:  http://sinvoz.rs/contact    ili putem linka: https://goo.gl/forms/ALLYqTJcKm0WQ8Jd2

Kandidati koji se prijavljuju elektronskom poštom saglasni su da se njihovi podaci mogu koristiti za potrebe selekcije, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

OGLASI ZA POSAO U OPŠTINI SEČANJ

Operater u proizvodnji

“Yayla pan” doo Sečanj

Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju mogu poslati na e-mail: [email protected], poslati poštom na adresu “Yayla pan”doo Sečanj, Bilećanska 1 23240 Sečanj ili doneti na portirnicu fabrike Silosi Sveti Nikola, Bilećanska 1, Sečanj.
Rok važenja 15.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 26
Mesto rada Sečanj
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Operater na zamesu

“Yayla pan” doo Sečanj, Bilećanska broj 1

Uslovi rada i ostali uslovi: lica sa III, IV i V sss prehrambene struke, pekari.

Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju mogu da pošalju na e-mail : [email protected], poslati poštom na adresu “Yayla pan”doo Sečanj, Bilećanska 1 23240 Sečanj ili doneti na portirnicu fabrike Silosi Sveti Nikola, Bilećanska 1, Sečanj.

Rok važenja 15.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Sečanj
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Transportni radnik

“Yayla pan” doo Sečanj, Bilećanska 1

Poslodavcu potrebno lice sa III ili IV stepenom stručne spreme

Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju mogu poslati na e-mail : [email protected], poslati poštom na adresu Bilećanska 1 23240 Sečanj ili doneti na portirnicu fabrike Silosi Sveti Nikola, Bilećanska 1, Sečanj.

Rok važenja 15.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada
Sečanj
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno
Dodatne informacije
Rad u smenama
Napomena

Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u oglasima, koji su upotrebljeni u muškom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola i obrnuto (osim ukoliko specifičnim zahtevima posla nije drugačije propisano)

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Smenovođa u fabrici

“Yayla pan” doo, Sečanj, Bilećanska 1

Uslovi rada i ostali uslovi:

– minimum IV SSS

– poželjno radno iskustvo na sličnim rukovodećim poslovima

– poznavanje rada na računaru

Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju (CV) mogu poslati: na e-mail adresu: [email protected] poštom, na adresu “Yayla pan”doo Sečanj, Bilećanska 12 3240 Sečanj ili
doneti na portirnicu fabrike Silosi Sveti Nikola, Bilećanska 1, Sečanj

Rok važenja 15.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Sečanj
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Radnik na održavanju pogona

“Yayla pan” doo, Sečanj, Bilećanska 1

Uslovi rada i ostali uslovi:

III ili IV sss mašinske ili elektrotehničke struke
poželjno radno iskustvo na sličnim poslovima

Zainteresovani kandidati svoju radnu biografiju (CV) mogu poslati:

na e-mail adresu: [email protected]
poštom, na adresu “Yayla pan”doo Sečanj, Bilećanska 12 3240 Sečanj ili
doneti na portirnicu fabrike Silosi Sveti Nikola, Bilećanska 1, Sečanj

Rok važenja 15.02.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Sečanj
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap