AKTUELNI OGLASI ZA POSAO U ZRENJANINU I SEČNJU

Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu i Sečnju:

 

Laboratorijski tehničar u dijagnostici

 

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin

Broj: 01-1867/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 106/2018), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin broj 01-1867 od 08.05.2019. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, za radno mesto

1. Laboratorijski tehničar u dijagnostici ………………………………………… 1 izvršilac

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu, smer laboratorijski tehničar i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

– molbu

– CV

– overenu fotokopiju diplome

– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

– overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

– lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

– dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

– dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom „OGLAS“.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 08.05.2019. do 17.05.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 17.05.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Medicinska sestra – tehničar u operacionoj sali

 

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin

Broj: 01-1867/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 106/2018), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin broj 01-1867 od 08.05.2019. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, za radno mesto

Medicinska sestra – tehničar u operacionoj sali ………………………… 1 izvršilac

– za rad na odeljenju Opšta hirurgija, odsek Opšta hirurgija-operacioni blok

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 2 moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu, opšti smer i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

– molbu

– CV

– overenu fotokopiju diplome

– overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

– overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

– lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

– uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

– dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

– dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom „OGLAS“.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 08.05.2019. do 17.05.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 17.05.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

 

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin

Broj: 01-1867/1

Na osnovu člana 24. Zakona o radu („Službeni glasnik RS“ br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 106/2018), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin broj 01-1867 od 08.05.2019. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, za radno mesto

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge …… 1 izvršilac

Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 3 moraju imati završenu osnovnu školu.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

– molbu

– CV

– overenu fotokopiju diplome

– lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

– uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

– dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

– dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 10 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom „OGLAS“.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 08.05.2019. do 17.05.2019. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.
Rok važenja 17.05.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

Prodavac vozila

 

„TOČAK AUTO“ doo za trgovinu i usluge, Zrenjanin

Zrenjanin, Manastirska broj 9,

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na E-mail: [email protected]
Rok važenja 08.06.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Poželjno

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

Kontrolor na tehničkom pregledu

 

D.O.O. ‘TRANSPORT BERAR’ , Zrenjanin

ZRENJANIN , MELENCI , ULICA VUJICE VUJANOVA 26 b,

Zainteresovani kandidati mogu da se jave na kontakt telefon broj : +381(62)80 51 065
Rok važenja 08.06.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola A – Obavezno, B – Obavezno
Dodatne informacije Rad u smenama

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

 

 

Doktor veterinarske medicine

“MD VETMEDICINA” DOO , Sečanj, Prvomajska 26a

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail :  [email protected]  ili javljanjem na kontakt telefon broj : +381(65)8417070

Rok važenja 19.05.2019.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Veterina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Sečanj
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Poželjno
Dodatne informacije Terenski rad i rad van prostorija poslodavca
Stručni ispit ili licenca Licenca za veterinare.

Želite da konkurišete za ovaj posao? Neophodno je da ste registrovan korisnik NSZ.

PRODAVAC-KASIR U MALOPRODAJNOM OBJEKTU

Kompanija GOMEX

Broj izvršilaca: više izvršilaca
Rok važenja oglasa: do popune
Potrebni uslovi za radno mesto: SSS

Poželjne osobine kandidata:

 • Odlične komunikacione veštine
 • Odlične organizacione sposobnosti i detaljan pristup radu
 • Orijentisanost ka ostvarivanju rezulta
 • Odgovornost i kooperativnost
 • Spremnost za rad u timu
 • Želja za profesionalnim usavršavanjem, napredovanjem i uspehom

Kompanija GOMEX nudi:

 • Posao u dinamičnom okruženju i timu mladih i ambicioznih ljudi
 • Mogućnost profesionalnog napredovanja i usavršavanja

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.Više detalja možete pogledati:https://www.gomex.rs/posao

Prodavac

Kompanija Lidl Srbija

Vaši zadaci:

 • Rad sa kupcima
 • Rad na kasi
 • Slaganje i dopuna robe
 • Održavanje higijene prodavnice i skladišnog prostora

Vaš profil:

 • Srednja stručna sprema
 • Orijentisanost ka kupcima
 • Poželjno iskustvo u radu u prodaji
 • Visoka posvećenost radu
 • Timski rad, kolegijalnost i fleksibilnost
 • Upornost, pedantnost i preciznost u radu

Šta kompanija nudi:

 • Elektronska evidencija radnog vremena, na osnovu koje se plaća svaki minut rada
 • Prekovremeni rad i dodaci se plaćaju u skladu sa zakonom
 • Regres i topli obrok su dodatak ugovorenoj zaradi
 • Privatno zdravstveno osiguranje
 • Obezbeđena obuka za rad
 • Mogućnost ličnog i profesionalnog razvoja
 • Srdačna radna atmosfera

Prijavite se na konkurs  OVDE

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap