Nenad Joksimović uspešno je završio dvosemestralni Obrazovni program „PolitiKAS“ namenjen mladim liderima u Srbiji, u organizaciji Beogradske otvorene škole i nemačke Fondacije Konrad Adenauer zadužene za Srbiju i Crnu Goru, koja je i nosilac ovih studija.


Odbornik Srpske napredne stranke u Skupštini grada Zrenjanina i član Unije mladih Nenad Joksimović, iz Lazareva proglašen je za studenta jubilarne H generacije dvosemestralnog obrazovnog programa „PolitiKAS“ za akademsku 2018/2019. godinu namenjen mladim liderima koji žele da upotpune svoje znanje u oblasti politike i savremenog načina komuniciranja.

Obrazovni program „PolitiKAS“ je namenjen mladim liderima iz Srbije, predstavnicima političkih stranaka desnog centra i umerene desnice i aktivistima organizacija građanskog društva koje u svom radu zastupaju te vrednosti. Cilj ovog dvosemestralnog obrazovnog programa jeste da se polaznicima pruže dodatna znanja iz oblasti savremene političke teorije i prakse koja će doprineti unapređenju njihovog političkog rada, s jedne strane i umrežavanje polaznika radi podsticanja njihove saradnje značajne za uspešnije zastupanje ideja i vrednosti njihovih organizacija, sa druge strane.

Obrazovni program „PolitiKAS“ ima nekoliko specifičnih ciljeva:

1. podizanje nivoa znanja mladih lidera o osnovnim konceptima unutrašnje i spoljne politike, demokratskim političkim institucijama i idejama, ekonomskoj i socijalnoj politici i procesima evropskih integracija;
2. unapređenje veština polaznika u timskom radu, prezentaciji i javnom nastupu, pisanju predloga za praktičnu politiku i javnom zastupanju, kao i srodnim veštinama;
3. jačanje mreže mladih lidera iz političkih stranaka i organizacija građanskog društva koje zastupaju vrednosti i ideje desnog centra i umerene desnice, radi unapređivanja njihove komunikacije i koordinacije i podizanja svesti o potrebi jačanja njihove saradnje na postizanju društvenog konsenzusa i boljeg zastupanja ideja i vrednosti njihovih organizacija.

Tim povodom odbornik Joksimović je u izjavi za medije, rekao da je ova akademija za njega veliko iskustvo, ali i privilegija.

„Ono što smo imali prilike da naučimo na ovoj akademiji će nam sigurno koristiti u daljem radu kako u društveno-socijalnoj, tako i u političkoj oblasti. Imao sam priliku da naučim sve o savremenim tekovinama društva u Evropi i svetu, ali i o mnogobrojnim temama u vezi sa aktuelnim političkim pitanjima, evropskim integracijama, ekonomskom i socijalnom politikom“ – objasnio je Joksimović.

Izvor: Beogradska otvorena škola, Fondacija Konrad Adenauer