Zrenjanin- U interesu građana Srednjobanatskog okruga koji gravitiraju ka Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, a zahvaljujući razumevanju Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, menadžmenta Instituta za kardiovaskularne bolesti Vojvodine, na čelu sa načelnikom Invazivne hemodinamske i radiološke dijagnostike dr Draganom Debeljačkim, te Opšte bolnice Zrenjanin, uspostavljena je saradnja koja podrazumeva da se svi pacijenti kod kojih je indikovana  invazivna procedura – otvaranje suženog ili zapušenog krvnog suda i ugradnja potpore – stenta kako bi se uspostavio pun protok krvi kroz srčane arterije podvrgnu ovoj intervenciji u što kraćem mogućem roku.

 

Dr sc. med. Tibor Čanji – subspecijalista interventni kardiolog sa IKVB će u periodu  od 10.06. do 14.06.2019. godine u Opštoj bolnici Zrenjanin obavljati ovu invazivnu proceduru kod svih pacijenata koje je eventualno zadesio srčani udar, sa ciljem da se izbegnu neželjene posledice istog i smanji lista čekanja. Na taj način se kod pacijenata izbegavaju operacije na otvorenom srcu čime se ranije uspostavlja njihova radna i funkcionalna sposobnost.