Zrenjanin- Mural s motivom bečkerečke tvrđave, u Županijskom parku, Gradskoj bašti, obnavlja se i dopunjuje novim sadržajima, nakon 15 godina od oslikavanja. Kao i maja 2004. godine, u Gradskoj bašti je i ovoga puta akademski slikar iz Zrenjanina Viorel Flora, autor murala.

Period od decenije ipo ostavio je traga na jednom od najinteresantnijih gradskih murala, pa je umetnik, u dogovoru s Gradskom upravom, predložio da se “Bečkerečka tvrđava” obnovi, ali i konceptualno dopuni, oslikavanjem dva manja susedna zida. Nakon sanacije pukotina, obijanja maltera i nanošenja nove impregnirane podloge na delovima zidova gde je to neophodno, u toku je oslikavanje delova sadašnjeg murala koji su uklonjeni, kao i oslikavanje potpuno novih elemenata.

Izvor. zrenjanin.rs