Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 13. do 19. avgusta 2019. godine:

  • Bojan Mihajlov (elektromehaničar) i Sandra Cucić (teh.hortikolture)
  • Ivan Vijoglavin (agent prodaje) i Ljuba Tiščik (gimnazijalac)
  • Danijel Paul (agent prodaje) i Barbara Jovanović (agent prodaje)
  • Vladimir Čikoš (dipl.prof.informatike) i Danijela Delić (struk.ing.tehnologije)
  • Boris Vukojević (električar) i Jasmina Pešterac (dipl. ekonomista)
  • Nikola Aćimov (maš.tehničar) i Katarina Zaharieva (turist.ekonomista)
  • Janoš Palinkaš (radnik) i Ivana Dimić (vaspitač)
  • Nikola Miličić (elektromehaničar) i Sanja Palangetić (preh.tehničar)
  • Dragan Grbić (dipl.ekonomista) i Jelena Šarenac (apsolvent poljop. fakulteta)