„JKP “Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin, kupilo je novi usisivač. Njegova namena je sakupljanje, usisavanje i mlevenje lišća, sa javnih površina. Kupovinom novog usisivača, omogućeno je brže i lakše sakupljanje i utovar lišća, što nam ubrzava posao, a javne površina ostavlja čiste i uredne“, rekla je Danijela Tančić PR JKP „Čistoća i zelenilo“.