Na slici predsednik Gradskog odbora POKS Zrenjanin M.Sc Ljubomir Stanisavljev

Politika- Gradski odbor POKS Petrovgrad traži hitno prekid rada kafilerije Prekon, fabrike za obradu životinjskog otpada. Stanovnici Mesne zajednice „Dositej Obradović“ ne mogu više da podnesu svakodnevni i sve veći neprijatan miris. Pored toga, problem je i zagađenje vazduha koje utiče na zdravlje naših sugrađana!

Dosta smo se puta obraćali Prekonu, inspekcijama i tražili da se ugrade filteri na fabrici koje nalaže zakon  za zaštitu životne sredine  i posle toliko vremena ništa se nije promenilo, zato predlažemo kao jedino rešenje izmeštanje kafilerije „Prekon“ iz našeg grada.  Naš predlog ćemo uputiti i Gradskoj skupštini- navodi se iz GrO POKS Petrovgrad.