Politika- „Možete li da zamislite potrebu za hitnom sednicom Skupštine grada samo zbog rešavanje duga „Gradske toplane“ koji se nagomilava više od 10 godina? Baš takva hitna sednica je prošle nedelje u sredu zakazana za četvrtak. Na toj sednici je glasovima SNS i koalicionih partnera usvojeno da se 600 miliona dinara duga „Gradske toplane“ Zrenjanin namiri tako što će se gradska gasna mreža sa svim merno regulacionim stanicana u čijoj izgradnji su učestvovali svi (oko 22000 potrošača), pokloni Srbijagasu. Ovo je urađeno na osnovu procene vrednosti gradskog gasnog distributivnog sistema koju je uradila firma „Expert Team“ d.o.o. iz Novog Sada“, navodi se u saopšenju  Dosta je bilo Zrenjanin.

„Kako je ovo predstavljeno da ne izgleda baš tako loše? Ako zanemarimo nekoliko manje važnih besmislica, suština odluke je sledeća: Grad je prihvatio da izmiri dugovanje svog JP „Gradska toplana“ Zrenjanin tako što će izvršiti prenos svojine distributivnog sistema prirodnog gasa na teritoriji grada Zrenjanina u svojinu JP “Srbijagasa“ Novi Sad, a za uzvrat, na osnovu te predaje distributivne gasne mreže, grad će svoja potraživanja od toplane da konvetruje u kapital tog preduzeća. Dakle nešto što zaista vredi 600 miliona dinara je dato, ali je konvertovano u nešto što ne vredi praktično ništa. Paradoks promene vlasti i odricanje od odgovornosti. Logično je da neko mora biti odgovoran za ovo nagomilavanje dugova „Gradske toplane“ Zrenjanin. Već je postalo opšte mesto da su za sve što ne valja krivi bivši (bivša vlast). Na to smo već navikli. Istini za volju najveći deo duga i jeste nastao za vreme tih bivših. Ovde međutim postoji problem. Bivši je ustvari i sadašnji. Već drugi mandat VD direktor toplane je Ilija Svilar, direktor iz vremena intenzivnog nagomilavanja tog duga u preodu od 2001. do 2010.“, rekla Aleksandar Korovljev Dosta je bilo Zrenjanin.