Politika- Povodom Svetskog dana čistog vazduha, 3. novembra, POKS i savet za zaštitu životne sredine upozorio je na opasnost da usled svakodnevnog prekomernog emitovanja štetnih materija u atmosferu iz kafilerije Prekon ugrožavamo svoje živote i opstanak planete –  izjavila je Joanela Pomana, član Gradskog odbora i omladine u POKS Zrenjanin.
Foto: Rile Ristic