Smeštaj u Specijalnoj bolnici “Rusanda” je paviljonskog tipa. Takav tip smeštaja omogućava odvojen smeštaj i tretman najtežih bolesnika, pokretnih bolesnika, korisnika usluga preventivne rehabilitacije, velnesa i rekreacije. Sobe su opremljene televizorima. Korisnicima usluga banje „Rusande“ je dostupan neograničen pristup internetu (Wi-Fi).

 

 

U Banji “Rusanda” mogu se organizovati poslovni sastanci, susreti, seminari, konferencije i drugi vidovi naučno-stručnih i drugih skupova. Za potrebe organizovanja ovakvih vidova skupova raspolaže se adekvatnim salama za predavanje i prezentacije, savremenom audio/video opremom (projektor, platno, mikrofon, razglas) i adekvatnom tehničkom podrškom.

 

„Dođite i posetite nas“, poručuju iz banje „Rusanda“.