Zrenjanin- Opšta bolnica „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu dobila je od Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo, na konkursu, mobilni operacioni sto sa elektrohidrauličkim podešavanjem za potrebe ortopedije sa traumatologijom, u iznosu od 7.760.000,00 din.

 

U Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ godišnje se uradi oko stotinak preloma gornjeg okrajka butne kosti, odnosno u predolu kuka, dvadesetak prelomagornjih ekstremiteta. Ukupan broj operacija koji se uradi u zrenjaninskoj bolnici  je oko 1.000.

“ Pokrajinski sekreterijat za zdravstvo je za Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ u Zrenjaninu je opredililo preko 32 miliona dinara, deo novca iskorišteno je za opremu, preko 7 miliona dinara opredeljeno je za nabavku novog  operacionog stola sa elektrohidrauličkim podešavanjem za potrebe ortopedije sa traumatologijom. Ortopedska hirurgija i traumatologija je sve zahtevnija, i da bi smo mogli da razmišljamo o vrlo komplikovanim i zahtevnim operacijama u lečenju ortopedskih bolesti, kao i traumatologiji lokomotornog sistema, potreban je dobar operacioni sto. Uspeli smo da ove godine izdejstvujemo jedan vrlo moderan operacioni sto koji je predviđen, kako za planirane, tako  i za prelome lokomotornog sistema. To znači da sto ima specijalne nastavke koji se mogu koristi da  bi se zahtevne operaciju u lečenju preloma mogle obaviti. Ortopedska hirurgja je vrlo razvojna disciplina u medicini, tako da svake godine imamo nove tehnologije koje bi mogli da primenimo, ali je neophodno  da imamo adekvatan operacijoni sto“, rekao je dr Jovan Sekulić, specijalista ortopedije sa traumatologijom  i podsetio da je prethodni sto nabavljen 2003. godine.