Politika- „Opšte poznata činjenica i javna tajna o kojoj svi pričaju je da se javne nabavke otvaraju i formiraju za unapred određenog izvođača i koriste se kao način izvlačenja tj. krađe novca građana za interes pojedinca ili partije. Ova pojava nije nastala sa ovom vlašću, to je bila forma delovanja i predhodne. Ono što razlikuje prethodnu i ovu vlast je samo način na koji se to izvodi. Sadašnja vlast te radnje obavlja ne skrivajući se, potpuno bahato i otvoreno, pri tome pokazujući svu moć koju trenutno oseća i sprovodi. Brojni su primeri koji potvrđuju ovu tvrdnju, ali najočigledniji je primer javne nabavke za unapređenje javne rasvete u Zrenjaninu. Decembra meseca 2018. godine je doneta skupštinska odluka da se pokrene projekat JPP za javnu rasvetu pod nazivom „Smart City“. Nesporno je da je problem javne rasvete u Zrenjaninu veliki i da je potrebno doneti održivo rešenje. Ova odluka je dala smernice u kom obliku će problem javne rasvete da se reši i organizuje u narednom periodu. Pri donošenju ove odluke DJB je imao zamerke na sam postupak i donošenje odluke bez ikakve analize ili javnog uvida, ali i pored toga, ona je usvojena“, rekao je Igor Ratković Dosta je bilo Zrenjanin.

„Iznenada u julu mesecu, kada su letnji raspusti i kada je društvena i politička aktivnost minimalna, raspisuje se javna nabavka za unapređenje javne rasvete koji je planirana kao višegodišnji ugovor na vrednost od 390 miliona dinara, tj. 11% realnog dela budžeta grada. Bez ikakve analize, strategije, projekta, plana, protivno skupštinskoj odluci uz kršenje niza članova zakona o javnim nabavkama kao i zakona o budžetu. Ko je ta osoba i pojedinac koji je odlučio da je ovo najbolje za Zrenjanin? Koliko je stručno to lice i na osnovu čega je odlučeno da se izvrši ova javna nabavka? Koliko je zakonit taj postupak pokazuje činjenica da je usledio niz primedbi ponuđača ukazivanjem na nezakonitost konkursa. Tri puta je traženo mišljenje agencije za zaštitu ponuđača da je na osnovu odgovora više puta vršena izmena konkursne dokumentacije. Protivno mišljenju agencije, ugovor je potpisan i izvršeno je plaćanje dela ugovora. Samim tim, javna nabavka tolike vrednosti se završila za nepuna dva meseca bez i jednog traga, javnog uvida, rasprave ili predstavljanja. Mnogi građani koji rade u opštinskim organima znaju za ovu, kao i za mnoge druge krađe. Na žalost, mnogi protivno svojim ličnim uverenjima moraju da žmure i ćute. Nasuprot njima, ostali građani nemaju prilike da se upoznaju sa veličinom malverzacija koji se odvijaju jer su sve donete na brzinu, kratkom objavom na sajtu grada. Da li postoji neki nivo ili neka crta preko koje ne prelaze“, navodi se u saopštenju Dosta je bilo  Zrenjanin.