Zrenjanin- Na osnovu Javnog konkursa Ministarstva pravde za dodelu sredstava prikupljenih po osnovu odlaganja krivičnog gonjenja, Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ Zrenjanin su dodeljena sredstva u iznosu od 5.000.000,00 dinara za realizaciju projekta «Unapređenje zdravstvene zaštite Srednjobanatskog okruga».Ovim sredstvima je nabavljen Ultrazvučni kolor dopler aparat SIUI Apohee 5500. Izvršena je obuka zaposlenih, a aparat je u funkciji od 13.01.2020. godine.

“ Na osnovu konkursa dobili smo jedan savremeni ultrazvučni aparat koji će služiti kako na radiologiji tako i nama na Odeljenju neurologije. Pošto nismo imali ovakav aparat, odnosno bio je već dugo u kvaru, ova donacija će  nam zaista puno značiti u dijagnostici kod pacijenata i smanjenju liste čekanja. Pored pregleda krvnih sudova vrata, ovaj aparat poseduje još dve sonde, jednu za pregled unutrašnjih organa i drugu za pregled krvnih sudova mozga.Velika je potreba pacijenata za ovu vrstu pregleda, jer vrlo često skrining metodom nailazimo na pacijente koji su sa minimalnim tegobama, a nalazimo visok stepen stenoze  krvnih sudova vrata, kada već mora hitno da se reaguje i preti velika opasnost  od nastanka moždanog udara.“ – istakao je Dragan Derikrava načelnik Odeljenja neurologije.