Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 25.  februara do 2. marta 2020. godine:

 

  • Nenad Vukeljić (trgovac) i Marija Dudaš  (t t manipulant)
  • Miloš Prokić (struk.ing.elektotehnike) i Sara Nešković (student)
  • Tivadar Lacko (hidrauličar) i Katerini Mari Souza Vakaro (profesor engleskog)
  • Jan Marćiš (teh. drumskog saobraćaja) i Laura Filep (domaćica)