U naseljenom mestu Čenta, u toku su završni radovi na gasifikaciji, a za sada je urađeno više od 90 posto priključaka na distributivnu gasnu mrežu.

Gasifikacija je završena u Belom Blatu, Knićaninu i Tarašu, a nakon završetka radova u Čenti, mašine se sele u Orlovat i Tomaševac.

Ova kapitalna investicija za Grad podrazumeva ulaganje više od 14 miliona evra u gasnu infrastrukturu nakon 30 godina, gde çe biti urađeno 300 kilometara gasne mreže.

Ovaj veliki investicioni poduhvat realizuje se na osnovu trojnog ugovora koji su potpisali Grad Zrenjanin, Javno preduzeće „Srbijagas“ i firma „Bobar Beška“ iz Novog Sada, koja je strateški partner.

Predmet ugovora je poslovno – tehnička saradnja na gasifikaciji naseljenih mesta na teritoriji grada Zrenjanina. Pri tome je „Srbijagas“ strana koja je uključena kao distributer i isporučilac prirodnog gasa i operater transportnog i distributivnog sistema. Odlukom Skupštine grada Zrenjanina usvojen je program gasifikacije i odlučeno je o izboru strateškog partnera.

Izvor:zrenjanin: