NAJNOVIJI OGLASI ZA POSAO U ZRENJANINU

Zrenjanin- Pogledajte najnovije oglase za posao u Zrenjaninu:

DOKTOR MEDICINE

Opšta bolnicaĐorđe Joanović„, Zrenjanin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Broj: 01- 1748/1

 

Na osnovu člana 24. Zakona o radu („Službeni  glasnik RS“ br.24/05, 61/05,  54/09, 32/13 i 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18), člana 7.  Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik  RS“ br. 96/2019 i 58/2020),  člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj:112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin broj 01-1748 od  20.05.2020. godine raspisuje se:

 

O  G  L  A  S             

Za prijem u radni odnos na  ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

  – povećan obim posla

 

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom  –  povećan obim posla u Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, za radno mesto

 

 1. Doktor medicine  …………………………..………………………………………… 1 izvršilac

za rad na odeljenju Zbrinjavanje i prijem urgentnih stanja (za potrebe upućivanja na specijalizaciju iz urgentne medicine)

 

 

Kandidati za radno mesto Doktor medicine  moraju imati VII stepen stručne  spreme, završen

Medicinski fakultet i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø  molbu

Ø  CV

Ø  overenu fotokopiju diplome

Ø  overenu fotokopiju  uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø  overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

Ø  lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø  uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Ø  dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø  dokaz o imunizaciji Hepatitis B

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom „OGLAS„.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.

Oglas važi od 20.05.2020.  do 27.05.2020. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.

Rok važenja 27.05.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

VETERINARSKI TEHNIČAR

Veterinarska stanica doo, Zrenjanin  doo, KOČE KOLAROVA 38

Zainteresovani kandidati mogu slati prijave za zaposlenje na e-mail: [email protected]

Direktan razgovor kandidata svakog radnog dana od 20.05.2020. do 01.06.2020. na adresu poslodavac: Zrenjanin, Koče Kolarova 38 od 09:00 do 12:00 časova,

Potrebno je dostaviti radne biografije na uvid.

 

Rok važenja 01.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Veterina
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Poželjno
Dodatne informacije Terenski rad

SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov„, Zrenjanin

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA

18.05.2020. g.

Zrenjanin, Svetosavska 31

Tel: (023) 530-820, 536-251, 563-706 i 565-655

Del. broj: 01-407/1

Faks: 566-188

E-mail: [email protected]

Na osnovu člana 21. Statuta Doma zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, a u skladu sa Kadrovskim planom donetim od strane Ministarstva zdravlja broj 112-01-31/2020-02 od 28.februara 2020. godine, i na osnovu Zaključka Komisije za davanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava 51, broj 1930/2020 od 28. februara .2020. godine, v.d. direktora Doma zdravlja raspisuje

 

O   G   L  A  S

za prijem u radni odnos

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge1 izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme

 

Uslovi:

– završena osnovna škola

 

Zainteresovani  kandidati dužni su da podnesu:

1.   prijavu sa kratkom biografijom

2.  overenu fotokopiju diplome o završenoj osnovnoj školi

3. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B  i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom)

 

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

V.d  direktora

Đurić dr Gordana

Rok važenja 26.05.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA SA DIZALICOM

Doo “Madra” Zrenjanin, B.V.Vlahovića 60/12

Uslovi rada i ostali uslovi:

 • rad na određeno vreme 12 meseci
 • I stepen kvalifikacije ili  III stepen kvalifikacije,
 • radno iskustvo nebitno,
 • potrebna vozačka dozvola CE kategorija

Javljanje kandidata na kontakt telefon: 065/5023023, i/ili lično na adresu Aradac, Đure Jakšića bb. 15.05.2020. u 8.00h

Rok važenja 14.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola E – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad

ARHITEKTA – izrada projektne dokumentacije

Ivan Đukanović PR Arhitektonske usluge projektni biro “Arcadia”, Zrenjanin

Adresa poslodavca:  Dositeja Obradovića 42

Uslovi rada i ostali uslovi: 

 • u zanimanju Diplomirani arhitekta ili Diplomirani građevinski inženjer,
 • rad na neodređeno vreme
 • poželjno iskustvo
 • vozačka dozvola B kategorije
 • rad u programu  Autocad, M.office,
 • poželjna licenca za projektovanje

Prijave za zaposlenje slati na E-mail: [email protected]

Rok važenja 07.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Arhitektura, građevina i geodezija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Stručni ispit ili licenca Licenca za projektovanje

Slanje prijava za zaposlenje na email: [email protected]

Jezik:

Veština Čitanje Pisanje Govor
Engleski Konverzacijski Konverzacijski Konverzacijski Obavezno

Računarske veštine:

Veština Nivo znanja
Autocad 2D Viši Obavezno

BRAVAR

Društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju elektrotehničkih uređaja, pružanje usluga i trgovinu “Elko trade“, Zrenjanin

Zrenjanin, Miletićeva 27

Uslovi rada i ostali uslovi:

–  III nivo kvalifikacija

– rad na na određeno vreme

– iskustvo od 12 meseci

– vozačka dozvola B kategorije

Zainteresovani kandidati svoje prijave za posao mogu poslati poštom,

na e-mail adresu: [email protected] ili

da se jave poslodavcu na kontakt telefon: 060/521-0852

Rok važenja 01.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Mašinstvo
Radno iskustvo u zanimanju Više od 1 godine
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad
Rad van prostorija poslodavca Obezbeđen prevoz Obezbeđen smeštaj

VOZAČ TERETNOG MOTORNOG VOZILA SA DIZALICOM

Doo „Madra“ Zrenjanin, B.V.Vlahovića 60/12

Uslovi rada i ostali uslovi:

 • rad na određeno vreme 12 meseci
 • I stepen kvalifikacije ili  III stepen kvalifikacije,
 • radno iskustvo nebitno,
 • potrebna vozačka dozvola CE kategorija

Javljanje kandidata na kontakt telefon: 065/5023023,

i/ili lično na adresu Aradac, Đure Jakšića bb. 15.05.2020. u 8.00h

Rok važenja 14.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Saobraćaj
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola E – Obavezno
Dodatne informacije Terenski rad

OPERATER MAŠINOM ZA OBRADU TEKSTILNIH VLAKANA

Privredno društvo „Fulgar East“ doo Zrenjanin

 

Adresa poslodavca: Železniča , Zrenjanin

Kontakt telefon: 063/ 282531

E-mail: [email protected]

Lice za kontakt: Isidora Mihaljčić

Uslovi rada i ostali uslovi:

 • Manipulant u tekstilstvu I stepen kvalifikacije (najmanje)
Rok važenja 11.06.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – I stepen (1 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 5
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Dodatne informacije Rad u smenama Radno mesto sa povećanim rizikom

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap