Zrenjanin-Vanredno stanje, koje je iza nas, i mere zabrane kretanja koje su tada bile na snazi nisu poremetile sprovođenje aktivnosti iz nadležnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin. Organizacija rada je sprovedena na način da su one u velikoj meri sa uspehom realizovane.

„U pomenutom periodu rad tehničkog sektora preduzeća nije se razlikovao od onog u normalnim uslovima i zaposleni iz tog sektora su 24 časa bili angažovani na realizaciji poslova vezanih za vodosnabdevanje u gradu i naseljenim mestima, prikupljanje i odvođenjefekalnih i atmosferskih otpadnih voda, kao i na održavanju atmosferske kanalizacione mreže koje preduzeće uslužno vrši za Grad Zrenjanin. Redovno su rađene analize vode iz gradske vodovodne mreže i sa postrojenja od strane akreditovanih laboratorija Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin i Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd, kao i interne laboratorije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin, čiji su rezultati pokazali da je voda u gradskoj vodovodnoj mrežiu skladu sa Pravilnikom o higijenskoj ispravnosti vode za piće Republike Srbije. Iz tog razloga odeljenju Sanitarne inspekcije AP Vojvodine u Zrenjaninu podneli smo zahtev za ukidanje zabrane upotrebe vode iz gradske vodovodne mreže koja je na snazi više od 16 godina, i sa velikim optimizmom čekamo njihov odgovor. Neposredno pred ukidanje vanrednog stanja započeti su radovi na rešavanju problema vodosnabdevanja u naseljenom mestu Melenci. Celokupna komunikacija korisnika sa preduzećem odvijala se preko korisničke mejl adrese info@vikzr.rs . Služba informisanja i poslovnih komunikacija je odgovorila na više stotina pristiglih mejlova i sve primljene zahteve i reklamacije korisnika prosledila na dalje postupanje.
Služba naplate organizovala je telefonski kontakt sa korisnicima za pitanja u vezi uplata i dugovanja i prijavu stanja vodomera, kao i rešavanje reklamacija i zahteva korisnika. Saradnja sa osnivačem, odnosno gradonačelnikom i Gradskom upravom, kao i sa Kriznim štabom je bila na visokom nivou, a pored redovnih aktivnosti JKP „Vodovod i kanalizacija“ se stavilo na raspolaganje osnivaču za aktivnosti koje se odnose na pomoć sugrađanima u cilju sprečavanja širenja virusa“, navodi se u saopštenju JKP „Vodovod i kanalizacija“.