Zrenjanin- Svaki dan radnici Javno komunalnog preduzeća „Čistoća i zelenilo”, na više lokacija, vredno radi na uređenju Zrenjanina.

Prethodnih dana lepo vreme i temperature iznad proseka za ovo doba godine, omogućili su radnicima da ranije krenu sa uređenjem grada.

„Na više lokacija u gradu u toku je prolećno uređenje zelenih površina, rezanje i uklanjanje granja i šiblja, košenje trave, a u planu je da se zelene površine oplemene i sa ukrasnim cvećem.


Paralelno sa ovim poslom u toku su i radovi na rekonstrukciji parkovskog mobilijara u Karađarđevom parku, a od 1. aprila po programu rada otpočeće i pranje gradskih ulica. Pored ovih poslova radi se svakodnevno na uklanjanju mini divljih deponija u gradu koje i dalje predstavljaju  problem. Najviše se pojavljuju oko kontejnera za odlaganje kućnog komunalnog otpada, tako da se na gradsku deponiju dnevno u proseku odnese oko 60m3 kabastog otpada. Često se dešava da pojedine mini divlje deponije uklanjamo na istim lokacijama (kod Pinove Vile, u ulicam Petefijevoj i Vojvode Petra Bojovića, u naseljima Mala Amerika, 4.juli I dr.)  više puta dnevno. Takvim načinom odlaganja otpada dolazi do stvaranja mini divljih deponija, narušava se izgled grada i umanjuje nivo komunalne higijene. Uskoro  će početi tradicionalna prolećna akcija iznošenja kabastog otpada u gradu i naseljenim mestima, tako da će građani imati mogućnost da se na adekvatan način oslobode otpada i primerenim odlaganjem spreče stvaranje divljih deponija i daju doprinos zaštiti životne sredine. Veće količine otpada građani  mogu odneti na gradsku deponiju i besplatno odložiti  svakodnevno, u periodu od 7-19 časova, a  mogu se obratiti  i Preduzeću sa zahtevom da im se ispred kuće ili stambene zgrade postavi kontejner zapremine 5 m3 i da uslugu plate po važećem cenovniku Preduzeća, koja iznosi 6.182,00 sa PDV-om. Pozivamo sugrađane da zajedno doprinesemo uređenijem i lepšem izgledu naših ulica i naselja, a samim tim i celog grada, budimo deo rešenja a ne zagađenja“, ističu iz JKP „Čistoća i zelenilo“.