NAJNOVIJI OGLASI ZA POSAO U ZRENJANINU

Zrenjanin- Pogledajte najnovije oglase za posao u Zrenjaninu:

INSTRUKTOR VOŽNJE

Auto školi Mile BiV u Zrenjaninu potreban INSTRUKTOR VOŽNJE SA LICENCOM.

Posao obuhvata:

– Praktičnu obuku kandidata

– brigu o vozilu

Znanje i veštine

Potreban  je licencirani instruktor kategorije.

Radno iskustvo

Radno iskustvo je obavezno.

Profil kandidata

– Odgovorna i strpljiva osoba koja je posvećena svom poslu

– Savestan i iskusan vozač.

Svi kandidati mogu doći lično u auto školu Mile Biv koja se nalazi u ulici Cara Dušana br. 3 ili pozvati istaknute brojeve telefona.

KONTAKT TELEFONI:

mob : 069 741 770
mob : 062 609 988

KONOBAR/KONOBARICA

Potrebni konobar/konobarica za rad u kafiću Sportskog Centra “Bambi”.

POSTANITE DEO USPEŠNOG TIMA!

 

Svi zainteresovani mogu se javiti na broj 064/1464984

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge

REPUBLIKA SRBIJA – AP VOJVODINA

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zr

enjanin, 05.08.2020.g.

Zrenjanin, Svetosavska 31

Tel: (023) 530-820, 36-251, 563-706 i 565-655 Del.broj: 01-572/1

Faks: 566-188, E-mail: [email protected]

Na osnovu člana 21. Statuta Doma zdravlja “Dr Boško Vrebalov” Zrenjanin, a u skladu sa Kadrovskim planom donetim od strane Ministarstva zdravlja broj 112-01-31/2020-02 od 28.02.2020.godine,V.d. direktora Doma zdravlja donosi sledeću

O G L A S

za prijem u radni odnos

1. Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge – 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vreme, do povratka na rad odsutne zaposlene.

Uslovi:

– završena osnovna škola

Zainteresovani kandidati dužni su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom

2. overenu fotokopiju diplome o završenoj osnovnoj školi

3. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

V.d. direktora

Đurić dr Gordana

Rok važenja 14.08.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija
Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju
Nije bitno
Broj izvršilaca
1
Mesto rada
Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja
Određeno

 

Medicinska sestra-tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

23270 Melenci, ul. Banja Rusanda bb,

raspisuje oglas za: Medicinska sestra-tehničar u intenzivnoj nezi nivoa 2

Uslovi: IV sss, Srednja medicinska škola – odsek za medicinske sestre, Položen stručni ispit, Odobrenje za rad – licenca
OPIS POSLOVA:

-sprovodi opštu i specijalnu negu na odeljenju intenzivne nege i vodi medicinsku dokumentaciju iz svog delokruga rada,
-kontroliše vitalne funkcije bolesnika (puls, pritisak, i dr.),
-primenjuje propisanu medikamentnu terapiju od strane lekara specijaliste i vodi evidenciju o njihovoj primeni,
-priprema bolesnike za određene medicinske postupke, vrši aspiraciju, primenu oksigene terapije, nega dekubita, ispiranje mokraćne bešike, kateterizaciju, meri diurezu, primena klizme, nega anus preter naturalisa, nega PEG-a, nega cistostome
-uzima materijal za laboratorijske analize,
-priprema materijal za dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata,
-pomaže u samozbrinjavanje bolesnika na odeljenju
-(skidanje, oblačenje, obuvanje, pomoć oko lične higijene i sl.),
-pomaže pri transferu bolesnika,
-učestvuje u postavljanju, kontroli i održavanju funkcionalnih i korektivnih pomagala na odeljenju,
-vrši prevenciju nastanka dekubitalnih ulcera,
-obavlja higijenu bolesnika u postelji (kupanje, negu usne duplje i kose i umivanje),
-presvlači posteljno i bolesničko rublje u toku dana prema doktrini Bolnice,
-sprovodi distribuciju hrane po sobama i pomaže bolesnicima prilikom uzimanja hrane,
-sprovodi hranjenje bolesnika preko sonde i PEG-a i održava pribor za hranjenje,
-pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,
-vrši zdravstveno prosvećivanje osoblja i bolesnika,
-dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),
-u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odeljenja,
-planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;
-obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;
-primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;
-vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;
-učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;
-prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;
-priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;
-sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;
-učestvuje u nabavci potrebnog materijala;
-odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;
-obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavne sestre/glavnog tehničara odeljenja
-radi i druge poslove po nalogu direktora.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.
Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 023 3150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.
Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 14.08.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Više od 6 meseci
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Dodatne informacije Rad u smenama
Stručni ispit ili licenca Položen stručni ispit

 

Raspisan je javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu civilnih lica na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme, radi popune radnih mesta u Komandi za razvoj Banatske brigade Zrenjanin:

• Operater komandnih pultova, SSS, (1) jedan izvršilac (mesto rada s.Orešac, Vršac)
• Elektromehaničar za vozila točkaše – vozač, VKV, (1) jedan izvršilac
• Mehaničar za radio-uređaje i sisteme, VKV, (1) jedan izvršilac
• Kuvar – vođa smene, VKV, (1) jedan izvršilac
• Pomoćni radnik, PKV, (1) jedan izvršilac
• Berberin – rukovalac kupatila, KV, (1) jedan izvršilac
• Komandir voda – referent, S1S, (1) jedan izvršilac
• Instalater vodovoda i kanalizacije, KV, (1) jedan izvršilac
• Elektroinstalater, KV, (1) jedan izvršilac
• Zidar-fasader, VKV, (1) jedan izvršilac
• Moler-farbar, KV, (1) jedan izvršilac
• Upravnik servisa termoenergetike, S1S, (1) jedan izvršilac
• Rukovalac parnih kotlova sa ATK VP, KV, (1) jedan izvršilac
• Monter centralnog grejanja – zavarivač, KV, (1) jedan izvršilac
• Farmaceut, S2S, (1) jedan izvršilac
Raspisan je javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu oficira na službi u Vojsci Srbije u radni odnos na neodređeno vreme, radi popune formacijskog mesta u Komandi za razvoj Banatske brigade Zrenjanin:
• Stomatolog, VSS, (1) jedan izvršilac
Konkursi su otvoreni do 30.08.2020. godine.

 

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap