Gradska uprava grada Zrenjanina organizovala je danas javnu raspravu o Studiji procene uticaja fabrike guma na životnu sredinu.

„U skladu sa Uredbom i merama za sprečavanje i suzbijanje korona virus koju je donela Vlada Republike Srbije, u zatvorenonm prostoru u kome je predviđeno da se održi ova rasprava ne može da bude više od 30 ljudi, Gradska uprava i njeni zaposleni su predočili na samom ulazu u zgradu svim zainteresovanim licima da će morati da ulaze u grupama i da će rasprava trajati dovoljno dugo kako bi svi mogli da saslušaju izlaganje i postave pitanja. Nikakve opstrukcije od strane GU nije bilo, samo molba da se svi pridržavaju mera koje nas obavezuju, pripadnici službe obezbeđenja Gradske uprave su u više navrata zainteresovanim građanima saopštili da će svi dobiti priliku da uđu u salu ali da u sali ne sme biti više od 30 ljudi. Svi zainteresovani novinari i medijske kuće su dobili priliku da nesmetano izveštavaju sa ovog događaja, i svi koji su želeli da učestvuju to su mogli i da učine. Gradska uprava će takođe svim građanima i udruženjima koju su pisanim putem poslali pitanja vezana za ovu Studiju poslati odgovore“, navodi se u saopštenju Gradske uprave grada Zrenjanina.