U petak, 04. septembra, u popodnevnim časovima ulica Radnoti Mikloša je u potpunosti zatvorena za saobraćaj zbog potreba izvođenja radova JKP „Vodovod i kanalizacija“ Zrenjanin na fekalnoj kanalizacionoj mreži.

Zatvaranje saobraćaja izvršeno je na osnovu Rešenja Grada Zrenjanina – Odeljenja za urbanizam – Odsek za saobraćaj, koje će biti na snazi do završetka pomenutih radova.
Ulica Radnoti Mikloša zatvorena je za saobraćaj na potezu od raskrsnice sa ulicom      9. maja do raskrsnice prema Mužlji i Mužljanskom mostu.

Na pomenutom potezu, odnosno posle raskrsnice sa ulicom 9. maja, pre raskrsnice za skretanje prema Mužljanskom mostu, kao i na samom mestu oštećenja asfalta i mesta kvara u ulici Radnota Mikloša, postavljena je odgovarajuća saobraćajna signalizacija.

Za vreme izvođenja radova saobraćaj će se odvijati okolnim ulicama u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom.