U okviru javnog konkursa Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo za izgradnju, održavanje i opremanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Autonomna pokrajina Vojvodina Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin dobio je sredstva za nabavku novog ultrazvučnog aparata koji će biti korišćen u Službi za zdravstvenu zaštitu žena i Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine. Opredeljena sredstava su u iznosu od 3,9 miliona dinara.

Savetovalište za zdravstvenu zaštitu žena poseduje jedan ultrazvučni aparat iz 2006. godine. U 2019. god.  na tom aparatu urađeno je ukupno 5.700 ultrazvučnih pregleda.

Postojeći ultrazvučni aparat nije bio u mogućnosti da podmiri sve potrebe službe za većim brojem ultrazvučnih pregleda, kao ni da ispuni sve zahteve u pogledu dijagnostike. Aparat ima slabiju rezoluciju, slab i spor procesor,  zahtevao je češće servisiranje.

Služba za zdravstvenu zaštitu žena pruža usluge ginekološkog ultrazvuka, ultrazvuka dojki i ultrazvučnog pregleda trudnica. Aktivnosti službe su usmerene na unapređenju reproduktivnog zdravlja žena, ranoj detekciji i lečenju bolesti.

„Nabavkom novog savremenog ultrazvučnog aparata, poveća će se broj ultrazvučnih pregleda, podići će se kvalitet ultrazvučnog pregleda u ranoj detekciji oboljenja jajnika i materice, postići će se bolja detekcija benignih i malignih promena na dojkama i omogućiti detaljniji i precizniji ultrazvučni pregled fetusa. Ultrazvuk je neinvazivna dijagnostička metoda, neškodljiva po majku i plod. Današnje praćenje trudnoće ne može se zamisliti bez ultrazvučnog pregleda. Klasičnim-standardnim UZ pregledom je moguće otkriti do 50% anomalija ploda, a detaljnim-ekspertnim UZ pregledom oko 75-85% anomalija. Glavni zadatak pri radu ginekologa je da nađe najbolje moguće uglove i preseke iz kojih će sa najvećom sigurnošću sagledati ciljano detalje anatomije ploda. Trudnica takođe sve vreme može na ekranu da prati tok pregleda”, navodi dr Dragan Ilić, načelnik Službe za zdravstvenu zaštitu žena.

Novi ultrazvučni aparat je od 1. oktobra dostupan sugrađankama u okviru zdravstvene zaštite žena doma zdravlja.

Projektom je planirano korišćenje novog ultrazvučnog aparata i u okviru Službe zdravstvene zaštite dece i omladine za skrining pregled kukova odojčadi. Zbog nedostatka opreme ovaj pregled do sada nije rađen u domu zdravlja te se u budućnosti očekuje i ova usluga.