Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 6. do 12. oktobra 2020. godine:

  • Nikola Brajić (gimnazijalac) i Danijela Vučićević (turist.tehničar)
  • Dejan Popov (automehaničar) i Sanja Arsić (gimnazijalac)
  • Radislav Aracki (mašinbravar) i Aleksandra Vukomanović (trgovac)
  • Radoslav Pavlović (moler) i Jelena Juhas (domaćica)