Zrenjanin- JKP  „Čistoća i zelenilo” počinje sa sprovođenjem ankete  o uslugama koje pruža ( upravljanje komunalnim otpadom, deponovanje komunalnog otpada, održavanje javno prometnih i zelenih površina i usluge  Zoohigijenske službe). Kroz ovu anketu, želimo da čujemo Vaše mišljenje o kvalitetu usluga koje pružamo i unapredimo komunikaciju između građana i komunalnog preduzeća.

Anketa će se sprovoditi  u periodu od 05. novembra do 06. decembra 2020. godine.

 

„Pozivamo sugrađane da popune upitnik koji mogu preuzeti na naplatnim mestima preduzeća, kao i u prostorijama službe marketinga (Beogradska 17) i iste ostave na pomenutim mestima. Upitnik mogu popuniti i elektronskim putem na zvaničnom veb sajtu ( www.jkpciz.co.rs) našeg preduzeća (pristupom na sajt u delu “kontakti”, te podmeniju “anketa”) i Fejsbuk stranici. Dodatne informacije u vezi sa ispitivanjem zadovoljstva korisnika komunalnih usluga možete dobiti  putem besplatne info linije 0800/000-023 i kontakt telefona 023/523-640 ili e-mail adrese:  prmanager@jkpciz.co.rs“,rekla je Danijela Tančić PR JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin.

„Naše preduzeće je u periodu od 10. 03. 2020.  do 10. 04. 2020. godine, sprovelo anketu kada je u pitanju kvalitet u vršenju pogrebnih usluga. JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin unapred se zahvaljuju svim građanima  grada Zrenjanina i naseljenih mesta na učešću u ovom ispitivanju“, rekla je Tančić.