Kompanija Wabio Investment Holding SR svečano je danas obeležila početak izgradnji prvog  biogasnog postrojenja u Novoj Crnji, u koji planira da uloži  oko 20 miliona evra. Ovo će biti prvo takvo postrojenje u širem regionu, a plan je da se izgradi  ukupno dvadesetak takvih postrojenja u Srbiji  u vrednosti od 400 miliona evra.

 

Kompanija isključivo koristi otpadne materijale, poput stajnjaka sa farmi krava, pileće prostirke i žetvenih ostataka (kukuruzovine, slame). Tehnologija prerade kojom raspolaže kompanija Wabio omogućava da se od tih sirovina dobiju tri milijarde kubnih metara zelenog metana, što je dovoljno za gasnu nezavisnost zemlje.

Na današnjoj svečanosti o Wabio tehnologiji i njenoj prednosti govorili su Duško Bošković, direktor CEO Wabio Investment Holding SR, Anke Konrad, ambasadorka Republike Nemačke u Srbiji i Duško Bošković, direktor CEO Wabio Investment Holding SR.

 

Rafael Fitz, CEO Wabio Technologie GmbH, detaljno je upoznao prisutne sa Wabio tehnologijom, predstavljajući njene benefite i za proizvođače i za korisnike dobijenih proizvoda.

„Upotrebom biogoriva proizvedenim Wabio tehnologijom, tradicionalna elektrana na gas postaje zelena, odnosno, ekološka. Metan može da se koristi i u hemijskoj industriji, kao bazni materijal. Suština je u tome da se dobije zeleni materijal, čijim se korišćenjem postiže bolji ugljenični otisak. Naš princip rada nije samo da prodamo projekat i odemo, već mi i upravljamo ovim postrojenjima. Wabio tehnologija omogućava proizvodnju zelenog gasa (metana) od žetvenih ostataka, a upotreba ovako nastalog energenta moguća je u proizvodnji električne i toplotne energije u kogeneraciji, kao i u proizvodnji samo toplotne energije u industriji, uz maksimalnu zaštitu životne sredine. Na taj način moguće je postići gasnu nezavisnost države“, rekao je Rafael Fic i  zahvalio se lokalnoj samoupravi na podršci.