Zrenjanin-Javno komunalno preduzeće „Gradska toplana“ Zrenjanin u saradnji sa Gradom Zrenjaninom sprovodi istraživanje stepena zadovoljstva korisnika komunalnom uslugom koju obavlja.

Tim povodom pozvani su građani, da u cilju unapređenja komunalne usluge, ispune upitnik koji se nalazi na sledećem linku:

 

Gradska toplana – anketa

Anketiranje se sprovodi na osnovu Zakona o komunalnim delatnostima i odgovarajućim odlukama Grada Zrenjanina, a na osnovu čega su javna komunalna preduzeća u obavezi da omoguće građanima, korisnicima njihovih usluga, da se izjasne o kvalitetu pružanja komunalnih usluga.