Zrenjanin- Pogledajte najnovije oglase za posao u Zrenjaninu:

 

POMOĆNI RADNIK

 

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci

 

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca

za 1 izvršioca na radnom mestu: POMOĆNI RADNIK

USLOVI:

-završena osnovna škola,

OPIS POSLOVA:

– vrši održavanje spoljašnih površina oko objekata Bolnice,

– vrši sve poslove oko održavanja zelenih površina i uređivanja prostora u letnjem i zimskom periodu,

– po potrebi upravlja odnosno rukuje radnim mašinama preduzeća,

– vrši košenje trave kosačicama i trimerima,

– odgovoran je za povereni alat i vrši manje složene poslove iz komunalne delatnosti,

– radi sve poslove na prikupljanju, iznošenju i deponovanju komunalnog smeća,

– vadi blato iz jezera i doprema ga u bazen,

– obezbeđuje dovoljnu količinu blata za primenu u terapijama,

– vraća u jezero blato nakon upotrebe,

– održava bazen za blato i cisternu za dopremanje blata u ispravnom stanju,

– priprema namirnice za kuvanje: čisti, ljušti, secka, melje, reže, gnječi, cedi, pasira, špikuje, tranšira, razvlači testo, blanšira i slične operacije na namirnicama,

– pomaže kuvarima u pripremi određenih jela,

– oblikuje pripremljene namirnice u obroke: porcioniše gotova jela, dodaje priloge, slaže i aranžira pripremljene namirnice na tanjire i drugo posuđe,

– pere sudove i pribor za pripremu jela i za ručavanje,

– razvrstava oprane sudove i pribor i slaže ih na predviđeno mesto,

– održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,

– odgovoran je za transport otpada prema propisanim uslovima na predviđenoj lokaciji,

– prenosi dopremljenu robu od dobavljača koja je namenjena kuhinji i restoranu i smešta ih na predviđeno mesto,

– obavlja fizičke poslove u kuhinji i restoranu,

– obavlja i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,

– obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 02.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

KUVAR

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci

 

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

b) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca za 1 izvršioca na radnom mestu: KUVAR

USLOVI:

– stečeno srednje obrazovanje u trajanju od tri godine ili V tepen stručne spreme,

– završena ugostiteljska škola za kvalifikovane radnike, smer kuvar.

OPIS POSLOVA:

– učestvuje u pripremi jelovnika,

– utvrđuje potrebne količine namirnica na osnovu normativa i rezervacija i sastavlja listu za nabavku namirnica,

– kontroliše kvalitet ispravnost i količinu namirnica koje ulaze u kuhinju iz magacina i neispravne vraća u magacin o čemu obaveštava glavnog kuvara,

– samostalno obrađuje namirnice i priprema sve vrste jela po jelovniku, normativima ishrane i prema utvrđenoj recepturi,

– finalizira spremanje jela, određuje boju, aromu, gustoću i specifičnost jela,

– priprema i oblikuje sve vrste poslastica,

– kontroliše kvalitet pripremljenog jela,

– vrši serviranje jela,

– u odsustvu glavnog kuvara vrši obračun dnevnog trebovanja i trebuje robu iz magacina,

– održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,

– po potrebi pere kuhinjsko posuđe, opremu i radni prostor,

– vodi evidenciju i odgovoran je za sitan inventar u upotrebi,

– obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu glavnog kuvara,

– obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice,

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 02.01.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Obrazovanje kandidata Trgovina, ugostiteljstvo i turizam
Radno iskustvo u zanimanju  Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

DOKTOR MEDICINE

DOM ZDRAVLjA „DR BOŠKO VREBALOV“ Zrenjanin

O G L A S

za prijem u radni odnos

Doktor medicine –2 izvršioca

Radni odnos se zasniva na neodređeno vreme

Uslovi: – završen Medicinski fakultet

– položen stručni ispit za doktora medicine

Zainteresovani kandidati duži su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom

2. overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu

3 overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za doktore medicine

4. overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Imenik lekarske komore Srbije

5. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).antitela)

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanjei sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje u Zrenjaninu.Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 30.12.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno

 

 

SPREMAČICA PROSTORIJA U KOJIMA SE PRUŽAJU ZDRAVSTVENE USLUGE

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

Spremačica prostorija u kojima se pružaju zdravstvene usluge ……………….. 4 izvršioca

***Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 1 moraju imati završenu osnovnu školu.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Ø dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5sa naznakom «OGLAS»

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od21.12.2020. godine do 28.12.2020. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja 28.12.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 4
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

POMOĆNI RADNIK

Opšta bolnica «Đorđe Joanović» Zrenjanin

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu «Đorđe Joanović» Zrenjanin, za radno mesto

2. Pomoćni radnik …………………………………………………………………………………………… 1 izvršilac

***Kandidati za radno mesto pod rednim brojem 2 moraju imati završenu osnovnu školu.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice «Đorđe Joanović» Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5sa naznakom «OGLAS»

Naznačiti u molbi datum početka oglasa

Oglas važi od 21.12.2020. godine do 28.12.2020. godine

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje

Rok važenja 28.12.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno