NAJNOVIJI OGLASI ZA POSAO U ZRENJANINU

Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu:

 

Psiholog

Dom zdravlja „Dr Boško Vrebalov“, Zrenjanin, Svetosavska 31

Tel: (023) 530-820, 36-251, 563-706 i 565-655 Del. broj: 01-219/1

Faks: 566-188, E-mail: [email protected]

O G L A S za prijem u radni odnos

 

Psiholog – 1izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na određeno vreme, do povratka na rad odsutnog zaposlenog.

Uslovi:

– visoko obrazovanje, obrazovni profil: diplomirani psiholog

 

Zainteresovani kandidati dužni su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom

2. overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju- diplomirani psiholog

3. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom)

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje, i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok važenja 19.03.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Psihologija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Ginekološko-akušerska sestra/babica u porodilištu

 

Opšta bolnica „Đorđe Joanović“, Zrenjanin

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– do povratka privremeno odsutnog zaposlenog

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određenovreme sa punim radnim vremenom – do povratka privremeno odsutnog zaposlenog u Opštu bolnicu „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, za radno mesto

1. Ginekološko-akušerska sestra/babica u porodilištu ………………………. 1 izvršilac

Kandidati moraju posedovati IV stepen stručne spreme, završenu srednju medicinsku školu – smer ginekološko-akušerska sestra i položen stručni ispit.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju diplome

Ø overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu

Ø overenu fotokopiju Licence izdate od nadležnog organa (ako je kandidat iz radnog odnosa) ili Rešenje o upisu u komoru (ako kandidat nije u radnom odnosu)

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø uredan sanitarni nalaz što dokazuje fotokopija sanitarne knjižice

Ø dokaz o imunizaciji MMRvakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile

(IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice „Đorđe Joanović“ Zrenjanin, ul.dr Vase Savića 5 sa naznakom „OGLAS“.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.

Oglas važi od 10.03.2021. do 17.03.2021. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u razmatranje.
Rok važenja 17.03.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

 

Preuzimač rizika

Kompanija“ DUNAV OSIGURANJE“ AD BEOGRAD

Mesto rada: ZRENJANIN, KRALJA A.I KARAĐORĐEVIĆA 28

ZAINTERESOVANI KANDIDATI SE MOGU JAVITI PUTEM TELEFONA NA: 023/511-515
Rok važenja 18.03.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Obrazovanje kandidata Poljoprivreda, šumarstvo i obrada drveta , Ekonomija, finansije i osiguranje , Pravo i administracija
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 2
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Doktor medicine izabrani lekar – 1 izvršilac

Radni odnos se zasniva na određeno vreme: zbog povećanog obima posla do 6 meseci.

Uslovi: – završen Medicinski fakultet
– položen stručni ispit za doktora medicine

Zainteresovani kandidati duži su da podnesu:

1. prijavu sa kratkom biografijom
2. overenu fotokopiju diplome o završenom Medicinskom fakultetu
3. overenu fotokopiju Uverenja o položenom stručnom ispitu za doktore medicine
4. overenu fotokopiju Rešenja o upisu u Imenik lekarske komore Srbije
5. potvrdu o vakcinalnom statusu za hepatitis B i morbile (Ukoliko ne postoji dokaz o vakcinaciji ili niste vakcinisani protiv virusa Morbila, neophodno je da uradite analizu prisustva antitela na Morbile IgG klase i rezultat dostavite sa dokumentacijom).

Prijave na oglas podnose se Domu zdravlja „Dr Boško Vrebalov“ Zrenjanin, Dr Emila Gavrila 25, sa naznakom „za oglas“ u roku od 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Oglas će biti objavljen i na sajtu Ministarstva zdravlja.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap