Poslodavac „DAD Dräxlmaier Automotive“ d.o.o., raspisuje konkurs za poziciju: Domar električar

Osnovna zaduženja:

 • Prerada postojeće elektro instalacije na zgradi i izrada nove instalacije za potrebe firme.
 • Održavanje samog objekta tj. elektro, vodovodnih, kanalizacionih instalacija kao i sistema za grejanje-hlađenje i ventilaciju.
 • Izvršavanje poslova na manje obimnim građevinskim, bravarskim, molerskim i instalaterskim radovima za potrebe firme tj. popravka zidova, obrada metalnih profila,  popravka betonskih podova, gletovanje i krečenje, prerada postojećih vodovodnih instalacija kao i izrada novih.
 • Zadužen za održavanje i popravku ravnih krovnih površina, slivnika, kupola za odimljavanje kao i opreme za klimatizaciju koja se nalazi na krovu.
 • Zadužen za održavanje i kontrolu hidrantske, sprinkler, ventilacione i instalacije grejanja i hlađenja, redovna zamena filtera u plafonskim Hoval jedinicama kao i čišćenje kompletne instalacije od prašine.
 • Zadužen za održavanje, popravku i preradu (prema našim potrebama) plafonske rasvete, panik rasvete i elektro instalacija u proizvodnim halama, kao i za održavanje i popravku spoljne reflektorske rasvete na fasadama i kandelabrima unutar kruga firme.
 • Pravo ulaska u elektroenergetske objekte i isključenje napajanja električnom energijom u vanrednim situacijama (eksplozija, požar) proizvodnih hala 1, 2 i 3.
 • Održavanje kruga firme, tj. čišćenje kruga, košenje i održavanje travnjaka, čišćenje snega

Uslovi:

 • Završen III stepen stručne spreme elektrosmera.
 • Minimum 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.
 • Znanje iz oblasti rada sa električnim instalacijama.
 • Od kandidata očekujemo da je fleksibilan i spreman za rad na visini.
 • Od kandidata takođe očekujemo da je samoinicijativan, da je spreman za učenje i timski rad.

 

Prijava je jedino moguća preko linka: https://career5.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareerpvt?jobId=118390&company=lisadrxlma&st=6C87DE2D16184EDE78788C1B1CA21F35FDD1D35C ili možete poslati CV na našu email adresu: application-serbia@draexlmaier.de sa naslovom e-mejla: Prijava za Domara Električara