Zrenjanin- Pogledajte aktuelne oglase za posao u Zrenjaninu za ovu nedelju:

 

Medicinska sestra-tehničar u intezivnoj nezi nivoa 2

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

 JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca

za  3 izvršioca na radnom mestu: MEDICINSKA SESTRA-TEHNIČAR U  INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 2

USLOVI:

–          završena srednja škola u trajanju od četiri godine,

–          završena srednja  medicinska škola-odsek za medicinske sestre

–          položen stručni ispit,

–          odobrenje za rad – licenca.

OPIS POSLOVA:

–          sprovodi opštu i specijalnu negu na odeljenju intenzivne nege i vodi medicinsku dokumentaciju iz svog delokruga rada,

–          kontroliše vitalne funkcije bolesnika (puls, pritisak, i dr.),

–          primenjuje propisanu medikamentnu terapiju od strane lekara specijaliste i vodi evidenciju o njihovoj primeni,

–          priprema bolesnike za određene medicinske postupke, vrši aspiraciju, primenu oksigene terapije, nega dekubita, ispiranje mokraćne bešike, kateterizaciju, meri diurezu, primena klizme, nega anus preter naturalisa, nega PEG-a, nega cistostome

–          uzima materijal za laboratorijske analize,

–          priprema materijal za dezinfekciju i sterilizaciju instrumenata,

–          pomaže u samozbrinjavanje bolesnika na odeljenju

–          (skidanje, oblačenje, obuvanje, pomoć oko lične higijene i sl.),

–          pomaže pri transferu bolesnika,

–          učestvuje u postavljanju, kontroli i održavanju funkcionalnih i korektivnih pomagala na odeljenju,

–          vrši prevenciju nastanka dekubitalnih ulcera,

–          obavlja higijenu bolesnika u postelji (kupanje, negu usne duplje i kose i umivanje),

–          presvlači posteljno i bolesničko rublje u toku dana prema doktrini Bolnice,

–          sprovodi distribuciju hrane po sobama i pomaže bolesnicima prilikom uzimanja hrane,

–          sprovodi hranjenje bolesnika preko sonde i PEG-a i održava pribor za hranjenje,

–          pridržava se principa timskog rada i individualnog pristupa svakom bolesniku,

–          vrši zdravstveno prosvećivanje osoblja i bolesnika,

–          dužnost i obaveza je sprovođenje mera zaštite i prevencije širenja infekcije (pranje ruku, nošenje zaštitne maske i rukavica),

–          u slučaju smrti bolesnika sprovodi propisane postupke za obradu umrlih i otpremanje posmrtnih ostataka sa odeljenja,

–          planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju;

–          obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije;

–          primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova;

–          vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervenijama;

–          učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta;

–          prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje;

–          priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad;

–          sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija;

–          učestvuje u nabavci potrebnog materijala;

–          odlaže i uklanja medicinskih otpad na propisani način;

–          obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu medicinske sestre/tehničara na intenzivnoj nezi nivoa 2-glavne sestre/glavnog tehničara odeljenja

–          radi i druge poslove po nalogu direktora.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

Rok važenj 10.12.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – IV stepen (4 godina)
Obrazovanje kandidata Medicina
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 3
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

Pomoćni radnik

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

b) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca

za 1 izvršioca na radnom mestu:  POMOĆNI RADNIK

II USLOVI:

-završena osnovna škola,

III OPIS POSLOVA:

–          vrši održavanje spoljašnih površina oko objekata Bolnice,

–          vrši sve poslove oko održavanja zelenih površina i uređivanja prostora u letnjem i zimskom periodu,

–          po potrebi upravlja odnosno rukuje radnim mašinama preduzeća,

–          vrši košenje trave kosačicama i trimerima,

–          odgovoran je za povereni alat i vrši manje složene poslove iz komunalne delatnosti,

–          radi sve poslove na prikupljanju, iznošenju i deponovanju komunalnog smeća,

–          vadi blato iz jezera i doprema ga u bazen,

–          obezbeđuje  dovoljnu količinu blata za primenu u terapijama,

–          vraća u jezero blato nakon upotrebe,

–          održava bazen za blato i cisternu za dopremanje blata u ispravnom stanju,

–          priprema namirnice za kuvanje: čisti, ljušti, secka, melje, reže, gnječi, cedi, pasira, špikuje, tranšira, razvlači testo, blanšira i slične operacije na namirnicama,

–          pomaže kuvarima u pripremi određenih jela,

–          oblikuje pripremljene namirnice u obroke: porcioniše gotova jela, dodaje priloge, slaže i aranžira pripremljene namirnice na tanjire i drugo posuđe,

–          pere sudove i pribor za pripremu jela i za ručavanje,

–          razvrstava oprane sudove i pribor i slaže ih na predviđeno mesto,

–          održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,

–          odgovoran je za transport otpada prema propisanim uslovima na predviđenoj lokaciji,

–          prenosi dopremljenu robu od dobavljača koja je namenjena kuhinji i restoranu i smešta ih na predviđeno mesto,

–          obavlja fizičke poslove u kuhinji i restoranu,

–          obavlja i druge poslove iz delokruga svoga rada po nalogu rukovodioca poslova investicionog i tehničkog održavanja,

–          obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Rok važenja 10.12.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

POMOĆNI RADNIK U KUHINJI

Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

c) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca

za 1 izvršioca na radnom mestu: POMOĆNI RADNIK-U KUHINJI

USLOVI:

–          osnovno obrazovanje

OPIS POSLOVA:

–          priprema namirnice za kuvanje: čisti ljušti secka melje, reže gnječi, cedi pasira, špikuje, tranšira, razvlači testo, blanšira i slične operacije na namirnicama.

–          pomaže kuvarima u pripremi određenih jela,

–          oblikuje pripremljene namirnice u obroke: porcioniše gotova jela, dodaje priloge, slaže i aranžira pripremljene namirnice na tanjire i drugo posuđe,

–          pere sudove i pribor za pripremu jelai za ručavanje,

–          razvrstava oprane sudove i pribor i slaže ih na predviđeno mesto,

–          održava higijenu kuhinje: čisti radne površine, odstranjuje pokvarenu i zagađenu hranu, iznosi smeće, čisti kuhinju na kraju radnog vremena,

–          odgovoran je za transposrt otpada prema propisanim uslovima na predviđenoj lokaciji,

–          prenosi dopremljenu robu od dobavljača koja je namenjena, kuhinji i restoranu i smešta ih na predviđeno mesto,

–          obavlja fizičke poslove u kuhinji i restoranu,

–          obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu glavnog kuvara.

–          radi i druge poslove po nalogu direktora Bolnice.

ODGOVORNOST:

–          za svoj rad odgovoran je glavnom kuvaru.

 

uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati  podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

 

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije : 0233150402

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. –  Odeljenju za opšte pravne i kadrovske  poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

 

Rok važenja 10.12.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Osnovna škola
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno

ARHITEKTA

InDesign Studio

Istarska bb Zrenjanin

Arhitekta ste i potreban vam je posao? Ovo je idealna prilika da se pridružite sjajnom timu.

Mi vam nudimo rad u prijatnom okruženju, na atraktivnim projektima i dinamičan i raznovrstan posao, a od vas očekujemo da:
• ste diplomirani inženjer arhitekture – master,
• posedujete napredno poznavanje 3D modelovanja,
• posedujete napredno poznavanje sledećih programa: ArchiCAD, 3D Max + VRay, Photoshop…
• odgovorni ste, kreativni, poštujete rokove i spremni ste na timski rad.

Prijavite se još danas na mejl office@indesignstudio.rs ili pozovite 069/1402160 i nastavite svoj profesionali i lični razvoj u podsticajnoj sredini.

EKONOMISTA

“NIVAS CO” doo, Zrenjanin, Čarnojevićeva 20

Zainteresovani kandidati treba da se jave poslodavcu na kontakt telefon: 063/810-95-51
Rok važenja 09.12.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VI2 stepen (3 godine)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Vozačka dozvola B – Obavezno

RUKOVALAC TERENSKOM DIZALICOM

Linglong International Europe d.o.o. Zrenjanin

Radni zadaci rukovaoca terenskom autodizalicom obuhvataju:

· Bezbedno rukovanje terenskom autodizalicom nosivosti 30 t

· Obezbeđivanje nesmetanog utovara i istovara vozila

· Montažu opreme

· Ostale zadatke prema nalogu poslodavca

Uslovi rada i ostali uslovi:

· Izražena želja za učenjem, usavršavanjem i konstantnim napredovanjem

· Diploma srednje škole iz oblasti mašinstva

· Položen stručni ispit neophodan za rukovanje terenskom autodizalicom nosivosti 30 t

· Radno iskustvo u trajanju od minimum 2 godine

Mi nudimo:

· Priliku da započneš i razviješ karijeru u internacionalnoj kompaniji

· Za sve zaposlene uspostavljen je stimulativan mehanizam profesionalnog razvoja.

· Priliku za rad i u drugim ograncima kompanije Linglong.

· Uz kompetitivno startnu zaradu, kompanija nudi različite mogućnosti za povećanje zarade i veliki prostor za unapređenje.

· Veliki broj beneficija koje uživaju zaposleni Linglong-a:

· Kompetitivan broj dana godišnjeg odmora ( do 25 )

· Regres za godišnji odmor

· Organizovan prevoz

· Bonus za prisutnost: Kompanija zaposlenima koji u toku meseca nisu odsustvovali sa rada isplaćuje bonus za prisutnost;

· Službeni broj telefona: U skladu sa pozicijom, kompanija zaposlenom dodeljuje službeni broj telefona i snosi telefonske troškove, u cilju nesmetanog odvijanja rada;

· Godišnji sistematski pregled: Za zaposlene koji u kompaniji rade više od godinu dana, u zavisnosti od pozicije, kompanija organizuje besplatni sistematski pregled jednom do dvaput godišnje.

· Dodatno zdravstveno osiguranje

· Božićni/novogodišnji paketići: Kompanija deci zaposlenih mlađoj od 15 godina obezbeđuje božićne /novogodišnje paketiće

· KPI bonuse

· Prilike za obuku u cilju profesionalnog usavršavanja (obuke iz oblasti menadžmenta, stranih jezika, itd. obuka nema komercijalni osnov, odnosno lica koja se uključuju u program obuke ne snose troškove po bilo kom osnovu )

· Team building događaji u cilju razvoja timskog duha i osećaja pripadnosti kompaniji

Rok važenja 11.12.2020.
Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Neodređeno
Vozačka dozvola B – Poželjno
Stručni ispit ili licenca Sertifikat za kranistu

 

KONOBAR/KONOBARICA

Potrebni konobar/konobarica za rad u kafiću Sportskog Centra “Bambi”.

Svi zainteresovani mogu se javiti na broj 064/1464984