Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ u ponedeljak, 25. januara. 2021. godine počinje sa redovnim radom. 

Sve informacije možete dobiti putem telefona:

-za pacijente za staciono i ambulantno lečenje 023/315 04 04

-za komercijalne goste 023/315 04 16