Zrenjanin- Od 01.02.2021. godine u Opštoj bolnici „Đorđe Joanović“ Zrenjanin sa radom počinje Specijalistička poliklinika, u smanjenom obimu zbog aktuelne epidemiološke situacije.
IZIS termini se zakazuju preko izabranog lekara.