Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 12. do 18. januara  2021. godine:

 

 

  • Igor Filipov (radnik) i Savka Simeunović (ekonomski tehničar)
  • Zoran Samac (poljoprivrednik) i Nataša Stojšić (domaćica)
  • Igor Holka (veterinarski tehničar) i Aleksandra Markov (dipl.ekonomista)
  • Robert Amedov (zidar) i Eloiza Prodanov (trgovac)