Prva ovogodišnja sednica Gradskog veća održana je danas u Baroknjoj sali Gradske kuće.

Sednicom je predsedavao gradonačelnik grada Zrenjanina Simo Salapura koji je kao najznačajniju tačku dnevnog reda ocenio Utvrđivanje Predloga Zaključka u vezi opredeljivanja dela kat.parc.br. 9282/1 k.o. Zrenjanin I za potrebe konkurisanja grada Zrenjanina na konkurs UNOPS-a (United Nations Office for Project Services) za izgradnju namenjenu zbrinjavanju ugroženih grupa sa teritorije grada, kroz program podrške EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji.

– Kako bi i formalno pristupio apliciranju za ovaj projekat trebalo je doneti odluku na Gradskom veću, kao i na sednici Skupštine grada da smo opredelili parcelu gde će se eventualno, ako naš projekat bude prihvaćen, izgraditi 23 stambene jedinice za potrebe socijalno ugroženog stanovništva. To je jedna od odluka Grada Zrenjanina kojom promovišemo politiku jednakih mogućnosti, takođe i aktivnu inkluziju koju treba da sprovodimo na nivou naše lokalne samouprave – rekao je gradonačelnik i naglasio da je reč o lokaciji u ulici Pere Dobrinovića.

Pored ove odluke, članovi Gradskog veća usvojili su i Predlog Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina, a izvestilac po toj tački bila je Violeta Kučanda Bogasenieva.

Odlukom o građevinskom zemljištu se detaljnije, i u okviru jednog akta uređuje je

kompletna oblast građevinskog zemljišta, koja podrazumeva postupak, uslove i način rasplaganja građevinskim zemljištem u javnoj svojini Grada, pribavljanje, razmenu i otuđenje. Novoj Odluci se pristupilo najpre radi usaglašavanja sa važećim propisima, s obzirom da su ključni zakoni, na koje se Odluka oslanja, pretrpeli izmene. Takođe, razlog donošenja nove Odluke je prilagođavanje tržišnim uslovima poslovanja kao saglašavanje primene Odluke kroz dosadašnju praksu.

Usvojeni su danas i Predlog Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Jugoistok“ u Zrenjaninu, kao i Predlog Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije “Centar“ u Zrenjaninu, a zatim i Predlog Odluke o izradi izmene i dopune Plana detaljne regulacije radne zone “Jugoistok I“ u Zrenjaninu.

Izvestilac za sve tri tačke bila je Ljiljana Pecelj Luburić.

Govoreći o Planu zone “Jugoistok I” ona je kazala da je ta tačka usvojena sa ciljem omogućavanja izgradnje objekata za koje se izdaje privremena građevinska dozvola.

Članovi veća usvojili su i Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti, a na kraju sednice i Izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada Zrenjanina za 2020. Godinu o kojoj je izvestio Pavle Karlečik.

Na zahtev gradonačelnika, dr Mile Kovačević dao je informaciju o toku vakcinacije protiv koronavirusa u našem gradu.

– Preporučio bih svima da se prijave za vakcinaciju, a mi, članovi Gradskog veća treba da smo primer za to. Vakcinacija je najmoćnije oružje u borbi protiv Covida – 19 i jedini način da zaustavimo ovu pandemiju. Što se grada tiče, po dinamici pristizanja vakcina se i sprovodi vakcinacija i to teče bez problema. U ovom momentu vakcinacija se radi na dva vakcinalna punkta, a kada bude stizao veći broj vakcina biće i veći broj vakcinalnih mesta. Očekujem da već u toku sledeće nedelje značajno povećamo taj kapacitet i da ubrzamo vakcinaciju – rekao je on i istakao da je u Zrenjanin do sada pristiglo oko 2.000 vakcina.