Zrenjanin- Zbog planiranih radova an električnoj mreži u petak, 5. marta, bez struje će ostati ulice prikazane na skici 1 datoj u prilogu u periodu od 08:30 do 13:30 časova, ulice prikazane na skici 2 datoj u prilogu u periodu od 09:00 do 10:20 časova, ulice prikazane na skici 3 datoj u prilogu u periodu od 10:40do 12:00 časova, ulice prikazane na skici 4 datoj u prilogu u periodu od 12:20-13:40   časova, ulice prikazane na skici 5 datoj u prilogu u periodu od 14:00-15:20 časova.

Skica 1

Skica 2

Skica 3

Skica 4

Skica 5