Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Rusanda“ potreban doktor medicine

Zbog povećanog obima posla Specijalnoj bolnici za rehabilitaciju „Rusanda“ potreban doktor medicine.

 

DOKTOR MEDICINE

a) Na određeno vreme zbog povećanog obima posla na period od 3 meseca, za 1 izvršioca na radnom mestu:

DOKTOR MEDICINE

 

USLOVI:

– VII-1 nivo kvalifikacije, završene master akademske studije drugog stepena

– završen medicinski fakultet

– položen stručni ispit

– odobrenje za samostalni rad – licenca

OPIS POSLOVA:

– obavlja pregled i lečenje bolesnika na odeljenjima za bolničko lečenje i rehabilitaciju na intenzivnoj nezi nivoa 2 i 3, gde se sprovode hitne intervencije, u skladu sa doktrinom rada u Bolnici

– daje stručno mišljenje o nabavci i izdavanju lekova potrebnih za lečenje bolesnika

– vodi odgovarajuću dokumentaciju

– po uputstvu i pod nadzorom specijaliste sprovodi i kontroliše fizikalnu i medikamentnu terapiju bolesnika na odeljenju

– obavlja poslove dežurnog lekara prema rasporedu

– prevenira, dijagnostikuje i leči bolesti, povrede i druge fizičke i mentalne poremećaje korišćenjem odgovarajućih metoda i tehnika, kroz primenu principa i procedura savremene medicine, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju, odnosno obavlja poslove u okviru svoje stručne spreme pod nadzorom doktora medicine, specijaliste ili subspecijaliste

– sprovodi zdravstvenu zaštitu stanovništva

– učestvuje u unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite

– obavlja konsultacije sa drugim zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima

– planira, nadzire i evaluira sprovođenje zdravstvene zaštite

– utvrđuje vreme i uzrok smrti

– obavlja i druge poslove iz svoje struke po nalogu rukovodioca medicinske službe

– obavlja i druge poslove po nalogu direktora Bolnice

 

ODGOVORNOST:

– za svoj rad odgovoran je rukovodiocu medicinske službe

Uz prijavu, u kojoj je potrebno navesti za koje poslove se prijavljuju, kandidati podnose kratku biografiju i dokaze o ispunjenosti uslova oglasa. Dokazi o ispunjenosti uslova oglasa podnose se u originalu ili OVERENOJ FOTOKOPIJI.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe za zapošljavanje Filijala Zrenjanin.

Kontakt telefon pravne službe za dodatne informacije: 023/315-04-02

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Specijalna bolnica za rehabilitaciju „Rusanda“ 23270 Melenci, ul. Banja Rusanda b.b. – Odeljenju za opšte pravne i kadrovske poslove.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok važenja 29.04.2021.
Zahtevani nivo kvalifikacija Fakultet – VII1 stepen (4-6 godine)
Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno
Broj izvršilaca 1
Mesto rada Zrenjanin
Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno
Stručni ispit ili licenca Stručni ispit

 

Povezani članci

Ostavite odgovor

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

Copy link
Powered by Social Snap