Zrenjanin- U nedelji pred nama radnici JKP „Čistoća i zelenilo“ užurbano  pripremaju grad za manifestaciju Dani piva. Očistiće i urediti sve lokacije na kojima će se izvoditi program u periodu od 26. do 29. avgusta. 

„Tokom trajanja manifestacije pojačaće se rad službi kako bi grad svakog dana bio čist. Radnici JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin intenzivno rade  na uređenju grada već ovih dana, znatno pre dolaska prvih posetilaca ove manifestacije. Cilj je da se Zrenjaninci predstave kao dobri domaćini i da gosti uživaju dok borave u našem gradu. Prvenstveno će se čistiti u uređivati lokacije na kojima će biti organizovana centralna dešavanja manifestacije Dani piva. To su svakako Trg slobode, Žitni trg, parking na Prevlaci, Trg Zorana Đinđića, Gradska bašta i ostale okolne ulice.Naša Služba za održavanje javno prometnih površina, koja  brine o čistoći grada, angažovaće veći broj radnika. Biće ih 70-ak i radiće u tri smene. Znatno intenzivnije će se raditi na čišćenju i pranju centra grada po zatvaranju štandova. Takođe, intezivno čišćenje biće i u Plankert parku u kom će biti organizovane razne radionice i aktivnosti za decu. Za sređivanje grada će, osim, radnika biti korišćena i mehanizacija i to cisterna za pranje javnih površina, dve velike čistilice Dulevo,  jedna mala čistilica, kamioni, traktori, Bob Cat, pet duvača i dva usisivača za uklanjanje pikavaca i sitnog otpada. Za ovu priliku preduzeće će obezbediti dovoljan broj kontejnera zapremine 1,1 m3. Veći broj kontejnera biće postavljen na Žitnom trgu, Trgu slobode i parkingu na Prevlaci. Oni će se prazniti dva puta dnevno. Na Žitnom trgu i Trgu slobode biće postavljeni i žičani kontejneri i  žičane korpe za odlaganje komunalnog otpada. Ovi kontejneri i korpe će se, takođe, prazniti više puta dnevno, kao i po završetku rada štandova. Dežurne ekipe, koju čine 3-4 radnika, će uz angažovanje kamiona biti spremne da reaguju i na hitne intervencije u toku dana svuda gde se za to ukaže potreba“, rekla je Danijela Tančić PR JKP „Čistoća i zelenilo“ Zrenjanin.

„Tokom ranijih manifestacija Dani piva, iznosilo se između 70-80 m3 smeća dnevno, što je mnogo više u odnosu na redovne dane. Po završetku manifestacije Dani Piva, radnicima JKP „Čistoća i zelenilo“ će biti potrebno dva do tri dana da detaljno očiste i dovedu u prvobitno stanje glavna mesta događaja, kao i centralnu gradsku zonu. Apelujemo na  Zrenjanince i goste da vode računa o higijeni u gradu i da otpad odlažu u posude – kontejnere i korpe koje su za to predviđene i da se tako pokažu kao pravi domaćini i rado viđeni gosti“, rekla  je Tančić.