Zrenjanin- Sednica Gradskog veća, osma po redu, kojom je predsedavao gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura održana je danas u Velikoj sali Gradske kuće.
Pored utvrđivanja Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2021. godinu na dnevnom redu bilo je još 25 tačaka koje su se uglavnom odnosile na usvajanje predloga zaključaka o davanju saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja i plana rada javnih preduzeća i ustanova kulture.

 

 

Đina Besu, izvestilac po tački koja se odnosila na izmene i dopune Odluke o budžetu grada kazala je da su razlozi za usvajanje ovog predloga višestruki.
– Ovom izmenom odluke planirani su ukupni prihodi i primanja budžeta u iznosu od 6.449.987.049 dinara, u odnosu na prvobitno donetu odluku to znači povećanje od 45,6 odsto – rekla je između ostalog Đina Besu.

 

 

Gradonačelnik Simo Salapura je rekao da će se pred odbornicima uskoro naći i Nacrt odluke o rebalansu budžeta.
– Ono što raduje jeste da računica u gradskoj kasi sada pokazuje da su ukupno planirana sredstva rebalansom 6,4 milijarde što je znatno povećanje kroz različite stavke. U rebalans je ugrađen i investicioni kredit u iznosu od 491 milion koji smo dobili, kao i 448 miliona od Vlade republike Srbije za infarstrukturno opremanje naše zobne “Jugoistok” što i dalje pokazuje da Zrenjanin jeste važan grad u agendi privrednog razvoja naše države. Takođe, u rebalans su ugrađena i sredstva od viših nivoa vlasti kada su u pitanju veliki kapitalni infrastrukturni objekti poput sanacije i adaptacije našeg gradskog stadiona, pošumljavanja koje ćemo realizovati na jesen, kao i rekonstrukcije vodovodne mreže u naselju “Ruže Šulman” – rekao je on.

 

 

Ukazao je da raduje i činjenica da su u odnosu na danas i period od pre godinu dana prihodi veći za skoro 500 miliona dinara što pokazuje da lokalna makroekonomska kretanja i privreda u Zrenjaninu radi, da je aktivna i da raste, a da to pokazuje i kroz iznos koji je uvećan u iznosu poreza na zarade.To uvećanje je za 250 miliona dinara.
– Ostale tačke dnevnog reda ticale su se izveštaja o radu naših javnih preduzeća i ustanova, imali smo nekoliko pitanja za naša preduzeća i ustanove, da malo obrazlože njihove finansijske planove i izveštaje o radu,. Verujemo da treba da utičemo na njih da nivo i kvalitet svojih usluga podignu na viši nivo jer građani Zrenjanina to zaslužuju – rekao je još gradonačelnik Zrenjanina Simo Salapura.