Zrenjanin- U današnjim vremenima kada smo izloženi konstantnim stresom, aktuelnom situacijom sa pandemijom i načinom života koji od nas očekuje uvek potez više mnogima je potrebna podrška, poneki savet, a u nekim slučajevima i stručna pomoć.

Centar za psihoterapiju i psihološku podršku  „Todorović centar“ nedavno je otvoren u Zrenjaninu sa ciljem pružanja psihološke, psihoterapijske, defektološke i pedagoške pomoći i rešavanju ličnih, porodičnih, bračnih i razvojnih problema, kao i onima koji žele da razvijaju svoje potencijale.

Usluge centra su namenjene deci, adolescentima i njihovim porodicama, odraslim pojedincima i parovima.

Više o Todorović centru moćete pronaći na sajtu www.psihoterapijazrenjanin.rs 

ili Facebook stranici.

Posetili smo „Todorović centar“ i porazgovarali sa TanjomTodorović psihoterapeutom, psihološkim savetnikom, treneron razvojnih veština i master defektologom o temama koje su za mnoge tabu, kao i o  predrasudama vezanim za pružanje stručne pomoći.

 

KAKO SU NA LJUDE UTICALE MERE ZAKLJUČAVANJA, KAO I ONLINE NASTAVA NA DECU I RODITELJE?

Pitanje kako je pandemija uticala na naše mentalno zdravlje, međuljudske odnose, porodicu, decu je ono što se veoma često postavlja. Mere zaključavanja, ograničenost kretanja, online nastava, gubitak posla, konstantne brojke o broju obolelih i preminulih jeste nešto što nas je sve dovelo u stanje stresa, brige, ali i prilagođavanje na promene. Ako se osvrnemo na porodične odnose mogu reći da su tu do izražaja došli oni segmenti odnosa koji su već postojali , samo u većem intenzitetu. Poblemi koji su se da tako kažem gurali pod tepih sada su neminovno došli na test. Otuda statitika govori da je veći broj razvoda kao i nasilja u porodicama. Sa druge strane, članovi porodca koji su inače bili bliski u ovim vanrednim okolnostima samo su iskoristili svoje kapacitete i provodili kvalitetno vreme sa svojim ukućanima. Kada govorimo u deci u doba pandemije, naročito o predškolcima i onima koji su krenuli u prvi razred, mislim da je online nastava na njih imala najviše uticaja. Deci je potrebna igra i socijalizacija kako bi razvijali svoje emocionalne i socijalne veštine, u ovim novonastalim uslovima su po tom pitanju bili sankcionisani, a njihova pažnja usmerena na računare, tablete, telefone. Čovek je socijalno biće i ono što je pogodilo sve nas je na neki način otuđenje od drugih, a samim tim smo imali više prostora da sagledamo i sami sebe i poradimo na nekim delovima naše ličnosti.

ŠTA JE ONO ZBOG ČEGA VAM SE ZRENJANINCI NAJČEŠĆE OBRAĆAJU?

Ideja kojom sam se vodila prilikom otvaranja Todorović centra je širok dijapazon usluga i dostupnost stručnjaka više oblasti na jednom mestu. Otuda proizilazi da su naši klijenti različite starosne dobi koji imaju različite dileme i probleme. U psihoterapijskom radu sa odraslima najviše se izdvajaju partnerski, bračni problemi. Kao i anksioznost i depresija. Dok se u radu sa decom kao najčešće teme pojavljuju problemi socijalizacije i emocionalni problemi, odnosno prepoznavanje i ispoljavanje emocija. Veliki broj roditelja je pokazao interesovanje za grupni rad u koji bi uključili svoje mališane, što je svakako u planu da se realizuje početkom oktobra.

KAKO DA ZNAMO DA LI JE PSIHOTERAPIJA ZA NAS?

Davno je prošlo vreme kad se psihoterapija smatrala nečim što je rezervisano samo za osobe sa mentalnim poremećajima. Odavno je psihoterapija potreba i moguće rešenje brojnih problema u životu. Moderan čovek brine iz različih razloga. Plaši se izolacije, ima egzistencijalne probleme, vrlo često emotivne, ne razume druge niti oni razumeju njega, njegov karakter i temperament mu prave probleme, ima promene raspoloženja, nedostatak volje, ne ume efikasno da donosi odluke, stalno je napet, nervozan, ljut, agresivan, pasivan, loši su mu rezultati na radnom mestu ili nije ostvario svoje kapacitete.
Kad god osoba oseti da je u nekom neskladu sa sobom, okolinom, drugim
ljudima, kad se oseća loše iz znanih ili neznanih razloga – ona je kandidat za psihoterapiju.
Ako stalno pokušava da nešto postigne, i uporno ne postiže – ona je kandidat za psihoterapiju.
Kad želimo da sebe unapredimo u bilo kom smislu, a ne znamo kako – kandidati smo za psihoterapiju.
Onda kad nam fali:
inicijativa,
volja,
kad na svet gledamo crno-belo,
kad naš doživljaj sveta, razmišljanja, naše ponašanje nije u skladu sa realnošću i ograničava nas
kad smo u naporima da ostvarimo svoje ciljeve,
kad smo skloni odustajanju ili iracionalnom postupanju…
– mi smo kandidati za psihoterapiju.

 

AKO IDEMO NA PSIHOTERAPIJU ILI PSIIHOLOŠKO SAVETOVANJE DA LI TO ZNAČI DA SA MNOM NEŠTO NIJE U REDU?

-Moja vizija je društvo u kome mentalno zdravlje, lični rast i razvoj i odlazak na psihoterapiju i defektološki tretmana nisu tabu tema, već normalna svakodnevica. Ono što smatram izuzetno važnim je prevencija i unapređenje mentalnog zdravlja kod svih članova društva i to je ono čemu težim da doprinesem kroz rad Todorović centra. Tražiti profesionalnu pomoć kada su u pitanju psihološki i emotivni problemi ne samo da ne implicira “ludilo” ili neadekvatnost, već predstavlja pravi odabir načina za rešavanje problema, odnosno menjanje narušenog segmenta funkcionisanja. Traženjem pomoći zapravo problemu pristupate zrelo, proaktivno, preuzimate odgovornost za svoje ponašanje i odlučujete da se sa problemom uhvatite u koštac, što je već odličan prvi korak ka pozitivnoj promeni.

DA LI SU PREDRASUDE VAŽNIJE OD ZDRAVLJA?

Naravno da nisu, ljudi bespotrebno brinu oko tuđeg mišljenja i skloniji su da posmatraju šta rade drugi i da im to bude put i smernica, nego da se vodime sopstvenim potrebama i željama. Verujem da bi mnogi ljudi lakše potražili pomoć kada bi znali da to čini još neko iz njihove okoline . Briga o mentalnom zdravlju je važan deo brige o sebi, o svom ukupnom zdravlju, o kvalitetu sopstvenog života.

OSIM PSIHOTERAPIJE, VAŠ CENTAR SE BAVI I PRUŽANJEM DRUGIH USLUGA, ŠTA JE ONO ŠTO BISTE JOŠ IZDVOJILI?

Ono što mi je izuzetno drago je da su roditelji pokazali veliko interesovanje za rad sa pedagogom u našem centru. S toga možemo videti da Zrenjaninci razmišljaju o prevenciji, odnosno da svoju decu od predškolskog i školskog uzrasta upućuju na edukativno preventivne programe, programe za korekciju nepoželjog ponašanja dece, programe pripreme za školu kao i da im nije važan samo školski uspeh dece već da im je važno da savladaju metode učenja koje su individualno prilagođene.

KOLIKA JE POTREBA ZA DEFEKTOLOGOM I LOGOPEDOM?

Potreba dece za ovim stručnjacima je veoma velika. Defektološki i logopedski tretmani zahtevaju kontinuirani i posvećen rad sa decom. Stručnjaci u našem centru bave se podsticanjem govorno- jezickiog razvoja, ispravljanju nepravilan izgovor glasova, problemima citanja i pisanja, problemima u ucenju, poremecajima glasa, rad na razvoju psihomotorike, pažnji, pamćenju…Roditelji nam se sve čeće obraćaju za defektološki i logopedski tretman.

KAD JE PRAVI TRENUTAK DA SE OBRATIMO ZA POMOĆ?

Svaki tretuntak je pravi trenutak, kad želimo da živimo kvalitetnije. Ukoliko niste sigurni da li da se javite ili razmišljate o tome, svakako je dobar trenutak .