Zrenjanin- Komisija za realizaciju mera energetske sanacije obaveštava zainteresovane da se, na osnovu zahteva velikog broja građana za učešće na Javnom pozivu za sprovođenje mera energetske sanacije u domaćinstvima, a u nameri da se pruži mogućnost za učešće što većem broju građana, produžava rok za podnošenje prijava na 10. septembar 2021. godine.

  • Prijava se predaje lično u Gradskoj upravi grada Zrenjanina u uslužnom centru, kancelarija 53 ili preporučeno poštom na adresu:
    Grad Zrenjanin, Odeljenje za privredu, Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine, Komisija za realizaciju mera energetske sanacije, Zrenjanin, Trg slobode 10.

Javni poziv za sufinansiranje mera energetske sanacije na porodičnim kućama i stanovima bio je otvoren do danas, 3. septembra.

Konkurs za građane sa teritorije Grada Zrenjanina odnosi se na zamenu spoljnih prozora i vrata, sa pratećim građevinskim radovima, kao i zamenu kotlova na prirodni gas u kućama koje poseduju sistem centralnog grejanja.

Građani će moći da ostvare podršku Grada Zrenjanina maksimalno do 50 odsto vrednosti radova.

Tekst Javnog poziva, uslovi za konkurisanje, kao i prateća dokumentacija koju je neophodno priložiti, dostupni su na sajtu Grada Zrenjanina www.zrenjanin.rs, na stranici “Oglasi i konkursi”.