Zrenjanin- Pogledajte spisak venčanih iz evidencije Odeljenja  za poslove matičara u Zrenjaninu za period od 12. do 19. septembra 2021. godine: 

 • Marko Bošnjak (rukovaoc građ.mehanizacijom) i Aleksandra Jambor (poslovni administrator)
 • Siniša Kostić (kurir) i Angelina Horvat (kuvar)
 • Vladimir Varadinac (vozač) i Sanja Lukić (master ekonomista)
 • Slaven Vujadinović (saobraćajac) i Jovana Mrđa (dipl.logoped)
 • Bojan Stojkov (dipl.agroekonomista) i Dragana Mihaljević (student)
 • Igor Jeftić (med.tehničar) i Danijela Milošev (konfekcionar-krojač)
 • Mladen Đaković (dipl.ekonomista) i Sanja Ikić (dipl.ekonomista)
 • Miloš Ančin (elektromehaničar) i Tatjana Petrov (inženjer)
 • Milan Golić (teh.numer.upravljanja mašinama) i Eleonora Pigl (cvećar vrtlar)
 • Mirko Živkov (ekonomista) i Kristina Šite (dipl.ekonomista)
 • Robert Pap (elektrotehničar elektronike) i Tijana Benak (ing.hem. i prehrambene tehnologije)
 • Danijel Juhas (vozač) i Danijela Pešić (vaspitač).